zs.hevlin@zn.orgman.cz

Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Rozsvícení Vánočního stromu 2016

Tradiční rozsvícení Vánočního stromu, tento rok již desáté, 25. listopadu 2016 bylo naplněno předvánoční atmosférou umocněnou pravými vánočními trhy. Výrobky z dílny mateřské a základní školy byly krásnou předzvěstí adventu.

Číst celé »

Koncert skupiny Motýl a Erika

V pátek 18. 11. 2016 se uskutečnil na naší ZŠ výchovný koncert skupiny Motýl a Erika. Tato zlínská hudební formace se intenzívně věnuje koncertování pro žáky základních a mateřských škol. Repertoár skupiny je sestaven z mediálně známých písní českých interpretů.

Číst celé »

Vítáme sv. Martina ve druhé třídě

11. listopadu známá pranostika říká, že má Martin přijet na bílém koni. Právě v tento den jsme ve 2. třídě společně nakoukli do minulosti a odhalili tradici, zvyklost a legendu o Sv. Martinovi.

Číst celé »

Svatomartinský průvod MŠ

11. 11. přijíždí svatý Martin na bílém koni. Letos si Martin trochu pospíšil a přijel o den dřív, a i když nám sníh bohužel nevydržel, nepokazilo nám to dobrou náladu a chystání se na tradiční průvod. Děti se seznámily s legendou o svatém Martinovi, naučily se písničku, „Už Martin na bílém koni,“ a s lidovými pranostikami spojenými s tímto dnem.

Číst celé »

Já nic, já muzikant

 Ve čtvrtek  3. 11.  2016  se v naší mateřské škole odehrálo hudební představení, které si pro děti připravil herec a hudebník z Brna pan Ivan Urbánek. Dětem se představil jako slavný dirigent  a  ukázal,  co potřebuje ke své práci. Taktovku a noty měl, ale chyběl orchestr.

Číst celé »

Návštěva muzea ve Znojmě

Podzimní exkurze žáků třetího až pátého ročníku proběhla ve středu 2. 11. 2016.. Navštívili jsme Jihomoravské muzeum ve Znojmě. Zde byl pro děti připraven výukový program „Padá listí ze stromu.“

Číst celé »

Dýňování a Den padajícího listí – 25. říjen 2016

Podzim, čarující svými barvami, je spjat na naší škole s Halloweenem, anglosaským lidovým svátkem, jenž se slaví 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých. Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, zvané jack-o'-lantern, dále čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci, sovy, výři atd.

Číst celé »

Den padajícího listí, podzim je tu!

Projektový den, který jsme na naší škole nazvali Den padajícího listí, probíhal v 1. a 2. ročníku v úteý 25. 10. 2016.  Cílem akce je vést děti ke vzájemnému poznávání, ke spolupráci, k umění komunikovat se spolužáky, pracovat v týmové práci, vytvářet z přírodnin. Celý den jsme pracovali s přírodním materiálem a rozvíjeli svou fantazii při zdobení dýní.

Číst celé »

Přednáška: Les na planetě Zemi

V rámci EVVO se uskutečnila dne 25.10.2016 zástupcem Lesní správy Znojmo panem Přemyslem Voborníkem odborná přednáška pro žáky 7. - 9. ročníku s cílem zlepšit vztah člověka k lesu, naučit ho vnímat přírodu, všímat si rostlin a zvířat, pečovat a chránit ji. Názorně demonstrační prezentace splnila všechna tato očekávání.

Číst celé »

Plody podzimu ve školní družině

 Různorodost a barevnost podzimu nás láka k procházkám a vyrábění z přírodního materiálu. S dětmi jsme byli nasbírat kaštany, které jsme využili k tvoření a hrám. Při procházkách jsme poznávali různé stromy a rostliny, sbírali jsme přírodniny. Podzimní plody se děti snažily pojmenovávat, rozlišovat i zapamatovat.Vědomosti děti rozvíjely v didaktických hrách a v závěrečném kvízu.

Číst celé »

Zavírání zahrady MŠ 2016

V úterý 25. 10. 2016 se v naší MŠ uskutečnila již tradiční akce „ Zavírání zahrady“ spojené s dýňováním. I přes prvotní nepřízeň počasí se nám krásně vyčasilo a začalo se hrabáním spadeného listí, které se odváželo na kompost. Pro rodiče i děti byl připraven čaj, káva a kdo měl chuť, mohl se zahřát i svařeným vínem.

Číst celé »

Meziškolní konverzační soutěž v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 20.října se v budově ZŠ v Břežanech konal již II. ročník meziškolní konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naše základní škola byla mezi pěti základními školami, které se letos rozhodly poměřit znalosti svých žáků. Soutěžilo se ve dvou kategoriích.

Číst celé »

Drakiáda 2016

Drakiáda 2016  se konala v naší škole v pátek 14. října. Počasí nám letos přálo, loni jsme totiž ani na třetí pokus „netrefili “ větrné počasí. Nyní jsme si užili opravdu silný vítr, který zapříčinil velký souboj žáků s draky.  Draci často rotovali (díky lehkému ocasu) a poté přistáli na zemi. Třem žákům se draci utrhli a přistáli v nedalekých zahradách.

Číst celé »

Výlet za planetami, kovem a dřevem - 2. stupeň

Čtvrtek 13. října 2016 byl sice obyčejný den, ale pro žáky z II. stupně ZŠ Hevlín byl přece jen trochu jiný.Vydali jsme se totiž do prostorů vesmírného nekonečna a při zpáteční cestě jsme se ještě zastavili do školních míst, kde vládne lidská práce a odbornost.

Číst celé »

Máme rádi zvířata

Takové motto jsme si letos stanovili v kroužcích cizích jazyků pro „Den zvířat“, který jsme oslavili v týdnu od 3. do 7. října. 2016. Všechny děti se naučily jedno nové zvířátko, kterému věnovaly své srdce.  Prvňáci se seznamovali s domácími zvířaty, druháci se učili mořská zvířata, třeťáci poznali nové ptáky a žáci v kroužku němčiny se zaměřili na domácí mazlíčky.

Číst celé »