Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

„Kniha je náš kamarád“

Celoškolní projekt, jehož součástí výuky byl využit i dlouhodobý program Celé Česko čte dětem, je začleňován dlouhodobě do výuky zvláště vzhledem k tomu, že v dnešní době dětské zábavě kralují počítačové hry a televize. Hlavním cílem stále zůstává v první řadě textu porozumět, chápat jeho význam, umět nalézt důležité informace, umět je interpretovat a umět vyhodnotit důvěryhodnost textu a jeho záměr. Podařilo se systematicky vybudovávat kladný vztah ke čtení, a tím i rozvíjet představivost, zlepšovat soustředění a trénovat paměť. Vést čtenářské deníky, projektové dny zaměřené na prezentace knih, ukázat krásu čteného slova. Žáky oslovily webové stránky tohoto programu, poslechy nebo četba, byly využity nabídky knih v žákovské knihovně, seznamy doporučené četby dle věku a dovedností. Nahlédněme všichni třeba na stránky Pro rodiče a Pro děti – jak číst, proč, kdy, s kým, audioknihy, recenze apod.
http://celeceskoctedetem.cz/
Cílem je rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj čtenářství jako jedné z nejdůležitějších dovedností žáka.

Mgr. Josefa Omelková, organizátor projektu
Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Logopedická prevence 2017

Logopedická prevence se zabývá vývojem, výchovou a vzděláváním žáků s poruchami řeči. Logopedická prevence se uskutečňuje v ZŠ  1x týdně, formou skupinových a individuálních logopedických hrátek. Je zaměřena především pro žáky s narušenou komunikační schopností.

Číst celé »

Druháci na školní zahradě 2017

S prvním jarním sluníčkem se žáci 2. ročníku v praktických činnostech začali věnovat pracím na školní zahradě. S radostí se vrhli do hrabání, setí ředkvičky, když bylo potřeba, uměli okopat a vytrhat plevel. S radostí chodili na školní zahradu pozorovat, jak jim jejich úroda roste před očima. Odměnou jim byla veliká úroda ředkviček a radost, že se jim dařilo.

Číst celé »

Za adrenalinem a zážitky do Březové

Kdyby chtěl kdokoli vyzkoušet především míru svých fyzických a psychických schopností a nevěděl,  kam za zážitky, tak už by mu naši žáci 2. stupně dovedli poradit.  No přece do Březové u Třebíče! Tam také naši žáci 15. června 2017 se svými třídními učiteli zamířili.

Číst celé »

Sběr PET víček pro nemocnou Patričku 2017

V letošním školním roce pokračují žáci 1. a 2. stupně ZŠ v Hevlíně, ve sběru plastových víček. Ve sběru plastových víček pokračují třetím rokem. Naším cílem je pomoci nemocné Patričce. Patrička je holčička trpící psychosomatickou retardací a ochablým svalstvem.

Číst celé »

Návštěva divadelního představení

Ve středu 14. 6. 2017 navštívili žáci 3., 4. a 5. ročníku divadlo Radost v Brně. Divadelní představení Krkonošské pohádky bylo pojaté s humorem, vtipem a písničkami. Chamtivý a lakomý Trautenberk byl vždy potrestán za své nečestné jednání, zato Kuba a Anče chránili dobro a jednali poctivě.

Číst celé »

Celé Česko čte dětem – projekt v 1. ročníku

 Letos se naše první třída ve druhém pololetí zapojila do celorepublikového projektu, zaměřeného na rozvoj čtenářské gramotnosti a zvýšení zájmu dětí o čtení knížek. Aby děti čtení bavilo a aby se zvýšil jejich zájem o čtení, přišly nám číst pohádky známé osobnosti z našeho okolí.

Číst celé »

Šanovský pětiboj 2017

V úterý  13. 6. 2017 se skupinka žáků 2. stupně vypravila na 1. ročník atletických závodů do Šanova, kde základní škola připravila Šanovský pětiboj. Závod zahrnoval krátkou sprinterskou trať, vytrvalostní disciplínu, skok daleký a vysoký, hod míčkem nebo vrh koulí.

Číst celé »

Škola nanečisto

Škola nanečisto

Ve čtvrtek 8. června 2017 naši budoucí prvňáčci – děti z mateřské školy Hevlín, přišli do základní školy. Celkem 15. předškoláků zasedlo do školních lavic, aby si vyzkoušeli, jak to ve škole chodí. Předškoláci si prohlédli třídu a byli moc zvědaví, jaké úkoly si pro ně připravila paní učitelka.

Číst celé »

ZOO Hodonín - školní výlet 1. a 2. ročníku

Celý školní rok se těšíme na dobu, kdy zbývá již jen krůček do prázdnin a čeká nás závěrečný školní výlet. Ten letošní byl do ZOO Hodonín. Ve středu 6. června se prvňáci a druháci konečně dočkali. I když je to zoologická malá svou rozlohou, zvířat je v ní velmi mnoho.

Číst celé »

Velký sběrový den 2017

Vedení naší školy vyhlásilo na pátek 9. června 2017 velký sběrový den. Pro nás deváťáky to byl náš poslední sběrový den na základní škole. Proto jsme se rozhodli tuto akci pojmout ve velkém stylu. Iniciátorem akce byla Šárka Gregorová a celá třída jsme to pojali jako prestižní akci.

Číst celé »

Koláž do školní jídelny - tvorba dětí ŠD

V druhé polovině měsíce května jsme se s dětmi kreativně vyřádili na koláži, která nyní zdobí stěnu školní jídelny. Děti kreslily, malovaly, modelovaly a lepily. Vzdělávaly se přiřazováním luštěnin, olejnin a obilnin. Podle vůně se děti snažily pojmenovat byliny. Společně jsme si také zahráli hry s tématem jídla.

Číst celé »

Školní výlet na Macochu 3.-5.ročník 2017

V úterý 6. 6. 2017 byly 3., 4. a 5. třída na výletě v Moravském krasu. Čekala na nás cesta vláčkem, prohlídka jeskyní s plavbou na lodičkách a jízda lanovkou. V Punkevní jeskyni jsme si prohlédli jedinečné krápníky různých velikostí a tvarů a dozvěděli se jejich odborné názvy.

Číst celé »

Dětský den na hřišti 2017

V pátek  2. 6. 2017 žáci naší školy oslavili svůj dětský den. Ráno se všichni sešli před školou na školním dvoře a společně se svými třídními učiteli se odebrali na obecní hřiště, kde pro ně Hevlínská chasa nachystala bohatý program. K zábavě a ověření si šikovnosti bylo k dispozici 18 stanovišť s různými disciplínami.

Číst celé »

Dětský den 2017 s Volksschule Laa an der Thaya

V pátek 2. června 2017 uspořádala hevlínská chasa pro žáky naší základní školy dětský den na fotbalovém hříšti. Proto jsme právě v tento den pozvali na návštěvu žáky 3.ročníku z Volksschule Laa an der Thaya. Po příjezdu do Hevlína se děti nejdříve připojily ke kamarádům z 3. a 4. třídy, kteří byli v Laa na vánočním tvoření a pak jsme se společně vydali na prohlídku školy.

Číst celé »