Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Cyklovýlet MŠ 2017

Ani letos jsme nevynechali další z našich pravidelných akcí, které patří ke konci roku, cyklovýlet s předškolními dětmi. 23. 6. nám počasí zrovna moc nepřálo a vypadalo to, že budeme muset akci odložit, ale naštěstí se počasí umoudřilo a my se mohli opřít do pedálů.

Číst celé »

Výlet MŠ do Znojma 2017

Na školní výlet se všechny děti dlouho těšily a často si o něm společně vyprávěly. Měly se totiž na co těšit. 21.6 ráno jsme se autobusem vydali do Znojma k vlakovému nádraží, kde na nás čekal znojemský vláček. Vláčkem jsme projížděli městem směrem k řece Dyji, kde byl krásný výhled na historickou část města Znojma.

Číst celé »

Rozloučení se žáky 9. ročníku 2016/2017

Fotografie naleznete zde.

Konec školního roku 2016/2017

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Cvičení v přírodě 2017

Ve středu 28. 6. 2017 bylo vyhlášeno cvičení v přírodě spojené s praktickými dovednostmi a tělesné zdatnosti. Žáci si prověřili vědomosti získané v průběhu školního roku v průřezu různých předmětů.

Číst celé »

Prázdniny jsou tady…

Ve čtvrtek 29. 6. 2017 přišli druháci naposledy do školy v tomto školním roce. Od své paní učitelky dostali vysvědčení a teď je čekají nejkrásnější dva měsíce v roce – prázdniny.

Číst celé »

Dopravní hřiště 2017

V rámci školního vzdělávacího programu proběhla 27. června na školním hřišti akce zaměřená na dopravní výchovu. Tento den žáci prvního stupně dorazili do školy se svými koly. Školní dvůr se proměnil na improvizované dopravní hřiště s vyznačenými silnicemi a křižovatkami s dopravními značkami.

Číst celé »

„Kniha je náš kamarád“

Celoškolní projekt, jehož součástí výuky byl využit i dlouhodobý program Celé Česko čte dětem, je začleňován dlouhodobě do výuky zvláště vzhledem k tomu, že v dnešní době dětské zábavě kralují počítačové hry a televize.

Číst celé »

Logopedická prevence 2017

Logopedická prevence se zabývá vývojem, výchovou a vzděláváním žáků s poruchami řeči. Logopedická prevence se uskutečňuje v ZŠ  1x týdně, formou skupinových a individuálních logopedických hrátek. Je zaměřena především pro žáky s narušenou komunikační schopností.

Číst celé »

Druháci na školní zahradě 2017

S prvním jarním sluníčkem se žáci 2. ročníku v praktických činnostech začali věnovat pracím na školní zahradě. S radostí se vrhli do hrabání, setí ředkvičky, když bylo potřeba, uměli okopat a vytrhat plevel. S radostí chodili na školní zahradu pozorovat, jak jim jejich úroda roste před očima. Odměnou jim byla veliká úroda ředkviček a radost, že se jim dařilo.

Číst celé »

Za adrenalinem a zážitky do Březové

Kdyby chtěl kdokoli vyzkoušet především míru svých fyzických a psychických schopností a nevěděl,  kam za zážitky, tak už by mu naši žáci 2. stupně dovedli poradit.  No přece do Březové u Třebíče! Tam také naši žáci 15. června 2017 se svými třídními učiteli zamířili.

Číst celé »

Sběr PET víček pro nemocnou Patričku 2017

V letošním školním roce pokračují žáci 1. a 2. stupně ZŠ v Hevlíně, ve sběru plastových víček. Ve sběru plastových víček pokračují třetím rokem. Naším cílem je pomoci nemocné Patričce. Patrička je holčička trpící psychosomatickou retardací a ochablým svalstvem.

Číst celé »

Návštěva divadelního představení

Ve středu 14. 6. 2017 navštívili žáci 3., 4. a 5. ročníku divadlo Radost v Brně. Divadelní představení Krkonošské pohádky bylo pojaté s humorem, vtipem a písničkami. Chamtivý a lakomý Trautenberk byl vždy potrestán za své nečestné jednání, zato Kuba a Anče chránili dobro a jednali poctivě.

Číst celé »

Celé Česko čte dětem – projekt v 1. ročníku

 Letos se naše první třída ve druhém pololetí zapojila do celorepublikového projektu, zaměřeného na rozvoj čtenářské gramotnosti a zvýšení zájmu dětí o čtení knížek. Aby děti čtení bavilo a aby se zvýšil jejich zájem o čtení, přišly nám číst pohádky známé osobnosti z našeho okolí.

Číst celé »

Šanovský pětiboj 2017

V úterý  13. 6. 2017 se skupinka žáků 2. stupně vypravila na 1. ročník atletických závodů do Šanova, kde základní škola připravila Šanovský pětiboj. Závod zahrnoval krátkou sprinterskou trať, vytrvalostní disciplínu, skok daleký a vysoký, hod míčkem nebo vrh koulí.

Číst celé »