zs.hevlin@zn.orgman.cz

Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Meziškolní konverzační soutěž v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 20.října se v budově ZŠ v Břežanech konal již II. ročník meziškolní konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naše základní škola byla mezi pěti základními školami, které se letos rozhodly poměřit znalosti svých žáků. Soutěžilo se ve dvou kategoriích.

Číst celé »

Drakiáda 2016

Drakiáda 2016  se konala v naší škole v pátek 14. října. Počasí nám letos přálo, loni jsme totiž ani na třetí pokus „netrefili “ větrné počasí. Nyní jsme si užili opravdu silný vítr, který zapříčinil velký souboj žáků s draky.  Draci často rotovali (díky lehkému ocasu) a poté přistáli na zemi. Třem žákům se draci utrhli a přistáli v nedalekých zahradách.

Číst celé »

Výlet za planetami, kovem a dřevem - 2. stupeň

Čtvrtek 13. října 2016 byl sice obyčejný den, ale pro žáky z II. stupně ZŠ Hevlín byl přece jen trochu jiný.Vydali jsme se totiž do prostorů vesmírného nekonečna a při zpáteční cestě jsme se ještě zastavili do školních míst, kde vládne lidská práce a odbornost.

Číst celé »

Máme rádi zvířata

Takové motto jsme si letos stanovili v kroužcích cizích jazyků pro „Den zvířat“, který jsme oslavili v týdnu od 3. do 7. října. 2016. Všechny děti se naučily jedno nové zvířátko, kterému věnovaly své srdce.  Prvňáci se seznamovali s domácími zvířaty, druháci se učili mořská zvířata, třeťáci poznali nové ptáky a žáci v kroužku němčiny se zaměřili na domácí mazlíčky.

Číst celé »

Školská rada ze dne 6. 10. 2016

Školská rada při Základní škole a Mateřské škole, Hevlín, příspěvkové organizaci

Zápis z jednání školské rady
Ze dne: 6. října 2016

Číst celé »

Beseda o bezpečnosti v silničním provozu 1. a 2. ročník

V pátek 30. 9. 2016 dopoledne, se policista pan Blahut vydal za dětmi do Základní školy v Hevlíně, aby jim připomněl, jak se mají chovat jako chodci, ale i jako účastníci silničního provozu. S nejmladšími žáky 1. a 2. ročníku si zopakoval práva a povinnosti chodce, společně probrali téma cyklistů, vybavení kola, dopravní značky.

Číst celé »

Evropský den jazyků: 26. září 2016

Evropský  den jazyků je  den podpory jazykového vzdělání v Evropě.  Z iniciativy  Rady  Evropy seod roku 2001 slaví každoročně    26. září. Hlavním cílem je zvýšit povědomí dětí i dospělých o důležitosti jazykového vzdělání, podpořit vícejazyčnost a upozornit na jazykové a kulturní bohatství Evropy.

Číst celé »

Roční období v ŠD

V září jsme se s dětmi pustili do procvičování ročních období a jednotlivých měsíců. Hodně jsme si povídali o ročních obdobích.  Děti se zamýšlely a debatovaly o tom, co je charakteristické pro určité roční období. Nejmenší děti se snažily přiřazovat obrázkové motivy k danému období.

Číst celé »

Organizační řád pro útvary zájmové činnosti - kroužky

Nábor dětí do SDH Hevlín

V pátek 16. 09. 2016 pořádal místní Sbor dobrovolných hasičů nábor do hasičského kroužku mládeže. Hned po příchodu na školní hřiště byli žáci svědky simulovaného zásahu hasičů, kteří předváděli hašení havarovaného auta a vyproštění pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení.

Číst celé »

Školní vzdělávací programy

Od 1. září 2016 jsou žáci 2.-5. ročníku a 7.-9.ročníku vzděláváni podle ŠVP ZV Od hraní k vědění - s dodatkem od 1. září 2016 a žáci 1. a 6. ročníku podle ŠVP ZV Škola plná života s platností od 1. září 2016.

Číst celé »

Školská rada ze dne 29. 8 2016

Školská rada při Základní škole a Mateřské škole, Hevlín, příspěvkové organizaci

Zápis z jednání školské rady
Ze dne: 29. srpna 2016

Číst celé »

Školní řád a pravidla hodnocení

Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - platné od 1. září 2016.

Rozvrh hodin 2. stupně 2016/2017

Rozvrh hodin 1. stupně 2016/2017