zs.hevlin@zn.orgman.cz

Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Školní řád

Bude doplněno...

Hodnocení práce zájmových kroužků

Přiblížil se konec školního roku 2015/2016, proto stejně jako na školním vysvědčení hodnotíme svou práci i v zájmových kroužcích cizích jazyků. V tomto pololetí pracovalo v kroužcích angličtiny nebo němčiny na prvním stupni třicet pět žáků  1.až 4. ročníku. Za svou snahu a dovednosti získávaly děti pochvaly.

Číst celé »

Zelený čtvrtek

První.stupeň ZŠ zaměřil svoji činnost na ochranu a pomoc zvířatům jak ve volné přírodě, tak i domácím mazlíčkům. Učili se s nimi zacházet, porozumět jim a v žádném případě jim ubližovat.Seznamovali se s exotickými druhy ptáků a podnikli exkurzi k voliéře. Dále si vysvětlovali důležitost pomoci v domácnosti s úklidem, šetření energie, např. zhasínáním světel nebo šetřením vodou při hygieně.

Číst celé »

Výlet s Volksschule Laa an der Thaya

Ve čtvrtek 16. červena 2016 byl vybrán jako den, kdy se opět setkali  žáci 3. a 4.  ročníku  naší školy s dětmi 3. ročníku s Volksschule Laa an der Thaya.  Organizátorem akce byla základní škola v Hevlíně. Tentokrát jsme vyrazili na společný výlet za památkami historického města Mikulova.

Číst celé »

Z plavání máme mokré vysvědčení a spoustu zážitků

Blížící se léto láká všechny děti do plavek a první červnové paprsky nás ženou k vodě. I s tím naše škola počítá a každým rokem podporuje své žáky v účasti na plaveckém výcviku. Letošní jarní sluníčko prozářilo Městské lázně ve Znojmě žákům druhé, třetí a čtvrté třídy.

Číst celé »

Cyklovýlet předškoláků

Ve středu 8. Června 2016 jsme se jako každoročně rozhodli prověřit jízdní schopnosti na kole našich budoucích prvňáčků. Sluníčko se na nás od rána jen smálo, kola zkontrolována od pána policisty byla také nachystaná a samozřejmostí byly helmy na hlavách, no nic nám nebránilo vyrazit na projížďku. 

Číst celé »

Moje první čítanka

Samozřejmě, že německá! K tomu si ji sami vyrábíme. Základ pro všechny vyrobila paní učitelka a my si do ní postupně vlepujeme probrané zásady čtení v němčině. Když jsme 8. června 2016 práci  v kroužku „Němčina hravě“ letos  ukončili, byli jsme přesně uprostřed. Nejlepším čtenářem je zatím žák třetího ročníku Tomáš Hušek, který jako první získal medaili „Malého čtenáře. 

Číst celé »

Moje abeceda

Ve druhém pololetí jsme se v kroužku „Angličtina hravě“ hodně věnovali anglické abecedě. Učili jsme se ji správně odříkat, zvládli jsme hodně nových slov na každé písmeno abecedy, luštili jsme hádanky na jednotlivá písmena, hráli různé hry.  8. června 2016 jsme práci v kroužku letos ukončili a vytvořili jsme si svoji abecedu.

Číst celé »

Na besedě v knihovně - 1. ročník

Na besedě v knihovně

Na besedu do knihovny se vydali prvňáci v pondělí 6. 6. 2016. Je to beseda nad knihami, kde jim paní knihovnice vysvětluje, jak si knihy vypůjčit, kdy je včas vrátit, doporučuje vhodné knihy pro začínající čtenáře. Největší zájem byl o dětské časopisy a obrázkové knihy pro nejmenší.

Číst celé »

Hevlín – místo, kde žijeme

Na přelomu května a června jsme se s dětmi věnovali naší obci. Společně jsme si povídali, četli a prohlíželi knihy a letáčky, abychom načerpali nové zajímavosti a informace. Také nám byla zapůjčena obecním úřadem kronika obce z let 1961-1982, ze které jsme si četli ručně psané zápisky kronikáře.

Číst celé »

Den dětí MŠ v Kinderweltu

Ve středu 1. června 2016 na Den dětí jsme společně s dětmi vyrazili na pěší výlet do Kinderweltu. Už v osm hodin ráno jsme se s plnými batůžky vydali na cestu. Během cesty jsme si udělali krátkou přestávku na svačinku, protože během cesty všem pořádně vyhládlo. Konečně jsme dorazili na místo.

Číst celé »

Dětský den 2016

Poslední měsíc školního roku každoročně začíná všemi oblíbeným Dnem dětí.  Ani letošní první červen nebyl výjimkou. O zábavu se tento rok postaral spolek Hevlínská chasa, jejíž členové připravili pro děti spoustu atrakcí, soutěží a zábavy. Malí i velcí se předháněli ve skákání v pytli, slalomu s vajíčkem na lžičce, překonávali závratě na chůdách a dokonce si mohli vyzkoušet i střelbu ze vzduchové pušky pod dozorem odborníků.

Číst celé »

Dopravní školička v MŠ

 V měsíci květnu ve školce celkem pravidelně zařazujeme téma z dopravní výchovy. Celý týden si s dětmi povídáme o dopravních prostředcích, o bezpečnosti v silničním provozu apod. I letos tomu nebylo jinak. Na závěr našeho dopravního týdne nás přišel do školky navštívit policista, pan Blahut, který s dětmi povídal o různých dopravních situacích, které mohou nastat, a kterých je nutné se vyvarovat.

Číst celé »

Školní výlet 3. – 5. ročníku

V úterý 24. května nastal pro žáky toužebně očekávaný den školního výletu, neboť letos vyrazili do zábavního centra Bongo v Brně. Tam na ně čekalo mnoho atrakcí, na kterých se mohli pohybově vyřádit. Nejvíc je zaujala horolezecká stěna, na které si vyzkoušeli svoji obratnost, ale i trampolíny, skluzavky, autíčka …

Číst celé »

Výlet 1. a 2. ročníku Brno BONGO

V  úterý 24. 5. 2016 odjeli natěšeni prvňáci a druháci do Brna BONGO haly. Počasí nám nepřálo, ale přesto se všichni moc těšili na den plný zábavy a nejrůznějších her. V hale na ploše 2800m2 se nacházela spousta atrakcí, každý si našel tu svoji.

Číst celé »