zs.hevlin@zn.orgman.cz

Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Organizační řád pro útvary zájmové činnosti - kroužky

Nábor dětí do SDH Hevlín

V pátek 16. 09. 2016 pořádal místní Sbor dobrovolných hasičů nábor do hasičského kroužku mládeže. Hned po příchodu na školní hřiště byli žáci svědky simulovaného zásahu hasičů, kteří předváděli hašení havarovaného auta a vyproštění pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení.

Číst celé »

Školní vzdělávací programy

Od 1. září 2016 jsou žáci 2.-5. ročníku a 7.-9.ročníku vzděláváni podle ŠVP ZV Od hraní k vědění - s dodatkem od 1. září 2016 a žáci 1. a 6. ročníku podle ŠVP ZV Škola plná života s platností od 1. září 2016.

Číst celé »

Školní řád a pravidla hodnocení

Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - platné od 1. září 2016.

Exkurze: Suchodrdly u Miroslavi - firma Bylinky s.r.o.

Na úterý  21. června 2016 dostali naši žáci od FIT KONTA firmy Laktea o.p.s. pozvání na návštěvu firmy, která produkuje čerstvé bylinky v květináčích i v řezané formě v Suchohrdlech  u  Miroslavi. Exkurze se zúčastnily děti z 5., 6. a 7. ročníku.

Číst celé »

Hodnocení práce zájmových kroužků

Přiblížil se konec školního roku 2015/2016, proto stejně jako na školním vysvědčení hodnotíme svou práci i v zájmových kroužcích cizích jazyků. V tomto pololetí pracovalo v kroužcích angličtiny nebo němčiny na prvním stupni třicet pět žáků  1.až 4. ročníku. Za svou snahu a dovednosti získávaly děti pochvaly.

Číst celé »

Zelený čtvrtek

První.stupeň ZŠ zaměřil svoji činnost na ochranu a pomoc zvířatům jak ve volné přírodě, tak i domácím mazlíčkům. Učili se s nimi zacházet, porozumět jim a v žádném případě jim ubližovat.Seznamovali se s exotickými druhy ptáků a podnikli exkurzi k voliéře. Dále si vysvětlovali důležitost pomoci v domácnosti s úklidem, šetření energie, např. zhasínáním světel nebo šetřením vodou při hygieně.

Číst celé »

Výlet s Volksschule Laa an der Thaya

Ve čtvrtek 16. červena 2016 byl vybrán jako den, kdy se opět setkali  žáci 3. a 4.  ročníku  naší školy s dětmi 3. ročníku s Volksschule Laa an der Thaya.  Organizátorem akce byla základní škola v Hevlíně. Tentokrát jsme vyrazili na společný výlet za památkami historického města Mikulova.

Číst celé »

Z plavání máme mokré vysvědčení a spoustu zážitků

Blížící se léto láká všechny děti do plavek a první červnové paprsky nás ženou k vodě. I s tím naše škola počítá a každým rokem podporuje své žáky v účasti na plaveckém výcviku. Letošní jarní sluníčko prozářilo Městské lázně ve Znojmě žákům druhé, třetí a čtvrté třídy.

Číst celé »

Cyklovýlet předškoláků

Ve středu 8. Června 2016 jsme se jako každoročně rozhodli prověřit jízdní schopnosti na kole našich budoucích prvňáčků. Sluníčko se na nás od rána jen smálo, kola zkontrolována od pána policisty byla také nachystaná a samozřejmostí byly helmy na hlavách, no nic nám nebránilo vyrazit na projížďku. 

Číst celé »

Moje první čítanka

Samozřejmě, že německá! K tomu si ji sami vyrábíme. Základ pro všechny vyrobila paní učitelka a my si do ní postupně vlepujeme probrané zásady čtení v němčině. Když jsme 8. června 2016 práci  v kroužku „Němčina hravě“ letos  ukončili, byli jsme přesně uprostřed. Nejlepším čtenářem je zatím žák třetího ročníku Tomáš Hušek, který jako první získal medaili „Malého čtenáře. 

Číst celé »

Moje abeceda

Ve druhém pololetí jsme se v kroužku „Angličtina hravě“ hodně věnovali anglické abecedě. Učili jsme se ji správně odříkat, zvládli jsme hodně nových slov na každé písmeno abecedy, luštili jsme hádanky na jednotlivá písmena, hráli různé hry.  8. června 2016 jsme práci v kroužku letos ukončili a vytvořili jsme si svoji abecedu.

Číst celé »

Na besedě v knihovně - 1. ročník

Na besedě v knihovně

Na besedu do knihovny se vydali prvňáci v pondělí 6. 6. 2016. Je to beseda nad knihami, kde jim paní knihovnice vysvětluje, jak si knihy vypůjčit, kdy je včas vrátit, doporučuje vhodné knihy pro začínající čtenáře. Největší zájem byl o dětské časopisy a obrázkové knihy pro nejmenší.

Číst celé »

Hevlín – místo, kde žijeme

Na přelomu května a června jsme se s dětmi věnovali naší obci. Společně jsme si povídali, četli a prohlíželi knihy a letáčky, abychom načerpali nové zajímavosti a informace. Také nám byla zapůjčena obecním úřadem kronika obce z let 1961-1982, ze které jsme si četli ručně psané zápisky kronikáře.

Číst celé »

Den dětí MŠ v Kinderweltu

Ve středu 1. června 2016 na Den dětí jsme společně s dětmi vyrazili na pěší výlet do Kinderweltu. Už v osm hodin ráno jsme se s plnými batůžky vydali na cestu. Během cesty jsme si udělali krátkou přestávku na svačinku, protože během cesty všem pořádně vyhládlo. Konečně jsme dorazili na místo.

Číst celé »