Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Zavírání zahrady

Ke každoročně zdařilým akcím mateřské školy patří podzimní zavírání zahrady. Je to příležitost výpomoci rodičů mateřské škole - úklid zahrady, hrabání listí apod. Ale také možnost k vzájemnému posezení rodičů se svými dětmi i zaměstnanci mateřské školy. Tradičně končí tento podvečer opékáním špekáčků u táboráků.