Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

EU Peníze školám - základní škola

Z projektu financovaného z Evropských strukturálních fondů a ze státního rozpočtu škola získala částku 769 431 Kč. Tato částka je určena na vybavení školy ICT technikou, proškolení pedagogického sboru a vytvoření několika sad digitálních učebních materiálů. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Učitelé je pilotovali od září 2011 do února 2014.

Cílem projektu je, aby žáci pochopili, že počítač je nejen atraktivním zdrojem informací, ale měli by ho používat k získávání nových vědomostí a dovedností. Práce s počítači podporuje aktivní vzdělávání.
Chceme vést žáky k sebevzdělávání a dále rozvíjet jejich tvůrčí schopnosti a komunikační dovednosti.

Digitální učební materiály naší školy  jsou zveřejněny na webových stránkách:    www.dumy.cz 
Na výše uvedených stránkách lze zadat ve vyhledávači IČO školy: 75023415, poté se zobrazí všechny vypracované DUMy naší školy.