Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Kontakty

Základní škola 

Ředitelka:  Mgr. Josefa Omelková
Zástupce ředitele: Ing. Milan Stehlík
Telefon: 515 274 202   mobil: 606 084 710
email: reditel@zshevlin.cz ; zs.hevlin@orgman.cz ; zshevlin@seznam.cz
Adresa: Základní škola Hevlín, Hevlín 225, PSČ 671 69
IČO: 75023415       Číslo účtu organizace :   ČSOB   181772797/0300
Podatelna - datová schránka : nhhmdda

Adresa elektronické podatelny: reditel@zshevlin.cz

Kontakt na učitele:

1.ročník-třídní učitelka Mgr. Jarmila Hloušková (hlouskova.jarmila@zshevlin.cz)
2.ročník-třídní učitelka Mgr. Nikola Matoušková (matouskova.nikola@zshevlin.cz)
3.ročník-třídní učitelka Mgr. Michala Vyhnánková (vyhnankova.michala@zshevlin.cz)
4.ročník-třídní učitelka Mgr. Pavlína Langmannová (langmannova.pavlina@zshevlin.cz)
5.ročník-třídní učitelka Mgr. Simona Rýcová (rycova.simona@zshevlin.cz)
6.ročník-třídní učitelka Mgr. Zdeňka Šmahelová (smahelova.zdenka@zshevlin.cz)
7.ročník-třídní učitelka Mgr. Jarmila Nováčková (novackova.jarmila@zshevlin.cz)
8.ročník-třídní učitelka Bc. Barbora Matoušková (matouskova.barbora@zshevlin.cz)
9.ročník-třídní učitelka Ing. Kateřina Tvarůžková (tvaruzkova.katerina@zshevlin.cz)
zástupce ředitelky Ing. Milan Stehlík (stehlik.milan@zshevlin.cz)

učitel Mgr. Jiří Staša (stasa.jiri@zshevlin.cza učitelka Blanka Jägerová (jagerova.blanka@zshevlin.cz)

vychovatelka Bc. Jana Plíšková (adamcova.jana@zshevlin.cz)
asistentka pedagoga Zdeňka Staňková (stankova.zdenka@zshevlin.cz), Lenka Šťastná (stastna.lenka@zshevlin.cz)

 

Mateřská škola  

Vedoucí učitelka: Magdaléna Doležalová (dolezalova.magdalena@zshevlin.cz)
Telefon: 515 274 240
email: mshevlin@seznam.cz
Adresa: Mateřská škola Hevlín, Hevlín 361 PSČ 671 69

Školní jídelna  

Vedoucí školní jídelny:  Irena Kozůbková
Telefon: 515 274 268     mobil:  721 864 957
email: sjhevlin@seznam.cz
Číslo účtu školní jídelny: KB   115-6934870277/0100
Adresa: Školní jídelna Hevlín, Hevlín 226, PSČ 671 69
Adresa: Školní jídelna-výdejna MŠ Hevlín, Hevlín 361, PSČ 671 69

Školní družina  

Vychovatelka: Bc. Jana Plíšková (adamcova.jana@zshevlin.cz)
Telefon: 515 274 202
email: sdhevlin@seznam.cz
Adresa: Školní družina Hevlín, Hevlín 225, PSČ 671 69

Účetní organizace: Alena Hortová
Telefon: 515 274 205
email: uctarna@hevlin.cz
Adresa: Obecní úřad Hevlín, Hevlín 224, PSČ 671 69