Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Kontakty

Základní škola 

Ředitelka:  Mgr. Josefa Omelková
Zástupce ředitele: Mgr. Rostislav Szajko
Telefon: 515 274 202   mobil: 606 084 710
email: zs.hevlin@orgman.cz ; zshevlin@seznam.cz
Adresa: Základní škola Hevlín, Hevlín 225, PSČ 671 69
IČO: 75023415       č.u.: 181772797/0300
Podatelna - datová schránka : nhhmdda

Mateřská škola  

Vedoucí učitelka: Marta Hortová
Telefon: 515 274 240
email: mshevlin@seznam.cz
Adresa: Mateřská škola Hevlín, Hevlín 361 PSČ 671 69

Školní jídelna  

Vedoucí školní jídelny:  Irena Kozůbková
Telefon: 515 274 268     mobil:  721 864 957
email: sjhevlin@seznam.cz
Adresa: Školní jídelna Hevlín, Hevlín 226, PSČ 671 69
Adresa: Školní jídelna-výdejna MŠ Hevlín, Hevlín 361, PSČ 671 69

Školní družina  

Vychovatelka: Bc. Jana Adamcová
Telefon: 515 274 202
email: sdhevlin@seznam.cz
Adresa: Školní družina Hevlín, Hevlín 225, PSČ 671 69

Účetní organizace: Alena Hortová
Telefon: 515 274 205
email: uctarna@hevlin.cz
Adresa: Obecní úřad Hevlín, Hevlín 224, PSČ 671 69