Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

O základní škole

Ve školním roce 2019/2020 je na základní škole 132 žáků - z toho 72 žáků na prvním stupni a 60 žáků na druhém stupni. Jsme kmenovou školou 2 dětí se zahraniční docházkou. Škola má 9 tříd. Dvoupodlažní budova základní školy se rozprostírá přímo v centru obce, v ní se nachází všechny učebny včetně počítačové, třída školní družiny i tělocvična. Žáci mohou využívat k relaxaci a sportu školní hřiště, které je součástí celého školního areálu, i školní zahradu, jež je nedaleko. S budovou školy sousedí budova školní jídelny.

I.třída (1.ročník)-třídní učitelka Mgr. Jarmila Hloušková
II.třída (2.ročník)-třídní učitelka Mgr. Michala Vyhnánková                   
III.třída (3.ročník)-třídní učitelka Mgr. Nikola Matoušková                                                   
IV.třída (4.ročník)-třídní učitelka Mgr. Daniela Ziková
V.třída (5.ročník)-třídní učitelka Mgr. Pavlína Langmannová
VI.třída(6.ročník)-třídní učitelka Mgr. Jarmila Nováčková                                                 
VII.třída(7.ročník)-třídní učitelka Kamila Chmel
VIII.třída (8.ročník)-třídní učitel Ing. Milan Stehlík
IX.třída (9.ročník)-třídní učitelka Mgr. Zdeňka Šmahelová

 

Další členové pedagogického sboru: ředitelka Mgr. Josefa Omelková
zástupce ředitelky Mgr. Rostislav Szajko
učitel Mgr. Jiří Staša a učitelka Bc. Barbora Matoušková
vychovatelka Bc. Jana Adamcová
asistentka pedagoga Zdeňka Staňková, Lenka Šťastná

Provozní zaměstnanci: František Mészáros - školník, Eva Kolářová - uklízečka, Alena Hortová - účetní.