Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny platný od 1. září 2016.

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Žáci jsou přijímání do kapacity 30 žáků.Žáci budou přijímáni v tomto pořadí:

  1. Žáci 1. a 2. ročníku – z těch nebudou přijati ti, kteří mají např. matku na MD, jednoho z rodičů nepracujícího v odpoledních hodinách apod.
  2. Žáci 3.-4. .ročníku – dle volných míst a dle dohody s rodiči, nebudou přijati ti, kteří mají např. matku na MD,  jednoho z rodičů nepracujícího v odpoledních hodinách apod.
  3. Žáci 1.-5. ročníku dojíždějící z okolních vesnic.
  4. Žáci 5. ročníku zaměstnaných rodičů, pokud to kapacita dovolí.

 

Seznam souborů

Vnitřní řád školní družiny stáhnout