Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Vnitřní řád školní družiny

KRITÉRIA PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Žáci jsou přijímání do kapacity 30 žáků.Žáci budou přijímáni v tomto pořadí:

  1. Žáci 1. a 2. ročníku – z těch nebudou přijati ti, kteří mají např. matku na MD, jednoho z rodičů nepracujícího v odpoledních hodinách apod.
  2. Žáci 3.-4. .ročníku – dle volných míst a dle dohody s rodiči, nebudou přijati ti, kteří mají např. matku na MD,  jednoho z rodičů nepracujícího v odpoledních hodinách apod.
  3. Žáci 1.-5. ročníku dojíždějící z okolních vesnic.
  4. Žáci 5. ročníku zaměstnaných rodičů, pokud to kapacita dovolí.

 

Seznam souborů

Vnitřní řád školní družiny stáhnout