Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Vnitřní řád školní družiny

KRITÉRIA PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Obecná ustanovení

a) Přijetí dítěte do školní družiny je nenárokové.
b) Přijetí se řídí Kritérii pro přijímání dětí do školní družiny, která jsou v souladu s vyhláškou MŠMT č. 74/2005 v platném znění.
c) Děti budou přijímány do ŠD do výše stanovené kapacity volných míst pro daný školní rok.
d) O přijetí dítěte do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě:
- písemné přihlášky podané zákonným zástupcem dítěte v řádném termínu,
- splnění Kritéria pro přijímání dětí do ŠD do výše stanovené kapacity volných míst pro daný šk. rok.

Stanovení volné kapacity školní družiny

Celková maximální kapacita školní družiny je stanovena na 30 žáků.

Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny

a) žáci 1. a 2. ročníku
b) žáci 3. ročníku
c) žáci 4. a 5. ročníku

Pokud nebudou moci být z kapacitního důvodu přijaté všechny děti v rámci určitého kritéria, bude o přijetí rozhodovat věk dítěte. Přednostně bude v rámci daného kritéria přijato dítě věkově mladší.

Závěrečné ustanovení

Při rozhodování o přijetí dítěte do školní družiny bude ředitel školy brát v úvahu splnění jednotlivých kritérií pro přijetí do školní družiny v uvedeném pořadí.

 

V Hevlíně 2. 9. 2019                                                                                         Mgr. Josefa Omelková, ředitelka školy

Seznam souborů

Vnitřní řád školní družiny stáhnout