Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Co nabízí naše škola

Základní informace o škole 

 • Organizace: škola s devíti ročníky
 • Umístění: škola je umístěna v centru obce, nedaleko autobusové zastávky
 • Stravování: školní kuchyně s jídelnou se nachází v budově přímo naproti školy, škola je zapojená do projektů Mléko do škol  a Ovoce do škol
 • Školní družina: je bezplatná (do naplnění kapacity 30 žáků), denně od 11.40 – 16.10 hod
 • Další nabídka: výuka klavíru ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou

Naše nabídka

 • pěkné, klidné a bezpečné prostředí,
 • učitelé znají děti i jejich rodinné zázemí, reagují na změny chování ihned,
 • minimalizují se zde negativní projevy chování, vše řešíme ve spolupráci s rodiči,
 • učitelé používají moderní metody výuky, uplatňují prvky dramatické výchovy
 • v rámci projektových dnů spolupracují žáci obou stupňů, se svými prezentacemi navštěvují místní mateřskou školu,
 • počítačová učebna s připojením na internet je přístupná všem dětem,
 • ve vyučování žáci pracují ve dvojicích, ve skupinách i jednotlivě,
 • prací ve spojených ročnících se žáci učí velké samostatnosti, ohleduplnosti a toleranci
 • na základě hesla našeho školního vzdělávacího programu „škola hrou“ propojujeme hru – učení – praxi,
 • k upevňování správných pracovních návyků využíváme náš školní pozemek, který slouží také k posezení u ohníčku,
 • vedeme žáky k pěknému vztahu k přírodě, k lidem i k sobě samému,
 • snažíme se individuálně rozvíjet talent všech dětí v literární, hudební i sportovní oblasti ( pořádání i účast v soutěžích),
 • žáci 1.-5.ročníku (podle počtu zájemců) absolvují každoročně výuku plavání ve znojemské plavecké škole (předplavecký, plavecký, zdokonalovací kurz),
 • nejen pro žáky sedmého ročníku organizujeme lyžařský kurz (bezplatně zapůjčujeme lyže, boty, hůlky i helmy),
 • pořádáme exkurze, výlety, návštěvy kina i divadel,
 • vzdělávací a výchovná představení se často uskutečňují přímo u nás ve škole (výchovné koncerty, divadla, besedy - např.se zástupci ÚP Znojmo - apod.)
 • roční plán školy je doplňován o navržené aktivity žákovským parlamentem, který se do vlastní organizace akcí zapojuje odpovědně a s nadšením,
 • žáci mají široké možnosti prezentovat se na veřejnosti,
 • spolupracujeme s Volksschule Laa an der Thaya (vzájemné výlety, setkávání, dopisování)

Škola spolupracuje:

 • s místní knihovnou, s mateřskou školou
 • se ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou
 • s Divadlem Radost v Brně
 • s Volksschule Laa an der Thaya
 • s Ekocentrem Brno
 • s Úřadem práce Znojmo