Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Sběr papíru

Sběr papíru se bude konat v pátek / ve vyhlášeném termínu, který je vyvěšen pro žáky na nástěnce ve škole/ od 7:15 do 7:35 hodin v dílně školníka.