Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Opatření proti vši

Veš dětská je parazitický hmyz, který může žít pouze ve vlasech lidí bez rozdílu věku, nejčastěji se ale vyskytuje u dětí. K přenosu dochází těsným kontaktem s napadenými osobami-ať již mezi rodinnými příslušníky, nebo mezi dětmi ve škole.

Jedinou a bezpečnou prevencí proti vši dětské jsou časté a důkladné prohlídky vlasů dětí (lezoucí vši, bělavé hnidy). Spolehlivě je najdeme při vyčesávání hustým hřebenem. Vyčesané vši musíme usmrtit zmáčknutím nebo postříkáním odvšivovacím přípravkem. Často je používán DIFUSIL H92 nebo PARASIDOSE (šampon). Žádný přípravek ale neodstraní z vlasů hnidy, ty se musí vyčesat.

Při výskytu vší v rodině s více dětmi je vhodné zavést zásah proti vším současně u všech sourozenců, prohlídce se nutně musí podrobit i dospělé osoby. V domácnosti je nutné ošetřit veškeré textilie, s kterými postižené osoby přišly do styku (ložní prádlo, čepice, čalouněný nábytek…).

V případě výskytu pedikulózy (veš dětská ve vlasech) ve škole je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči všech dětí. Učitelé nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti.

Odvšivit napadené děti je povinností rodičů, nikoliv školy a jejich pedagogických pracovníků.

ŠKOLA STANOVUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA:

Povinnosti rodičů

  1. Okamžitě nahlásit třídnímu učiteli a vedení školy výskyt vší, či hnid u dítěte.
  2. Zabezpečit takové ošetření hlavy dítěte, aby byly odstraněny jak vši, tak hnidy.
  3. Dítě může nastoupit do školy až po splnění předchozího bodu.

Povinnosti školy

  1. Informovat rodiče.
  2. Provádět v době výskytu vší ve třídě pravidelné prohlídky hlav dětí, při výskytu vší, či hnid okamžitě informovat rodiče a dítě předat do péče rodičů k potřebnému zákroku.
  3. Zkontrolovat dítě při návratu do školy, že nemá vši ani hnidy.

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:

V případě žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, lze doporučit, aby o této skutečnosti byl informován příslušný orgán sociální péče.