Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Plody podzimu v ŠD

Více než týden jsme se s dětmi zaměřili na stromy a podzimní plody. S dětmi jsme si hravou formou připomněli druhy stromů a podzimních plodů. K poznávání a objevování přírodnin jsme použili také mikroskopy, což upoutalo na celý týden pozornost mnoha dětí, které opravdu strávily nad mikroskopem dlouhou dobu. Společně jsme přiřazovali plody k vylisovaným listům. Některé podzimní plody jsme využili k pečení (dýně, jablka, ořechy), neboť jsme si společně pekli křížaly z jablek a také jsme jedno odpoledne strávili přípravou a pečením dýňové buchty. Několik dní jsme si užili v lese, kde se děti snažily postavit z přírodního materiálu různé příbytky pro zvířátka a lesní skřítky. Děti byly nadšené ze stavbiček, sbíraly vše, co je zaujalo, a co nevyužily při stavbách domečků, donesly do družiny, kde zkoušely vytvářet mechové zahrádky. Jedna z aktivit byla zacílená na rozvíjení vztahu k přírodě a k její ochraně. Náš společný čas jsme využili smysluplně a je jisté, že si děti některé poznatky a nové informace zapamatovaly.

Bc. Jana Adamcová, vychovatelka ŠD
Fotografie z této akce naleznete zde.