Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Školská rada ze dne 8. 11. 2018

Školská rada při Základní škole a Mateřské škole, Hevlín, příspěvkové organizaci

Zápis z jednání školské rady
Ze dne: 8. listopadu 2018

Přítomni: členové - O. Třešňák, K.Blahutová,  J. Blahut, S. Čermáková, R. Szajko,  K. Koryťák


Host:  Mgr. Josefa Omelková – ředitelka školy
Ověření zápisu: O. Třešňák
Zapisovatel: Mgr. Rostislav Szajko

PROGRAM:

1. Úvod
2. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2019
3. Aktuální problematika
4. Diskuse
5. Závěr

Zápis:

Ad 2/

Členové školské rady projednali návrh rozpočtu na rok 2019.

Ad 3/

Ředitelka školy informovala školskou radu o situaci ve školní jídelně.
R. Szajko informoval členy školské rady o plaveckém kurzu a lyžařském kurzu v roce 2019.
Ředitelka školy informovala školskou radu o akcích v závěru kalendářního roku 2018.
R. Szajko informoval členy školské rady o stavu stromů v mateřské škole.
R. Szajko informoval členy školské rady o kontrole z Hasičského záchranného sboru JMK ze dne 31. 10. 2018.

Předsedkyně školské rady - K. Blahutová