Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

"Nebojme se handicapu"

Ve středu 14. listopadu 2018 se děti druhého a třetího ročníku účastnily projektu s tématem „Nebojme se handicapu.” Děti se seznámily s tím, co znamenají pojmy handicap, zdravotní znevýhodnění a tělesné postižení. Vysvětlily jsme jim, že se běžně setkáváme s nevidomými i vidícími lidmi a díky tomu víme, že mezi námi není rozdíl. Děti si vyzkoušely to, s jakými potížemi a překážkami se nevidomí setkávají a jak se k nim chovat. Na závěr si vzájemně sdělily nové pocity. 

Mgr. Jarmila Hloušková, učitelka ZŠ
Mgr. Nikola Matoušková, učitelka ZŠ
Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.