Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Muzikál ,,AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ“

Kdo z nás by si někdy nepřál stát na prknech, které znamenají svět...  To se nám bohužel ještě nepodařiloJ, ale žákům naší školy se 26. listopadu poštěstilo, ve znojemském Městském divadle, navštívit, vždy zcela vyprodané muzikálové představení Ať žijí duchové. Tento všem známý příběh Leontýnky a jejího otce rytíře Viléma Brtníka z Brtníku netřeba představovat. Celé představení je doprovázeno hlavně písničkami Jaroslava Uhlíře, ale i jinými a je o to cennější, že dětem hrály děti, a to děti z Tanečního a pohybového studia M&M a Hudebního centra bez hranic. Hudba a písničky z tohoto muzikálu nás nenechaly v klidu, děti jásaly, tleskaly a pobrukovaly si známé melodie společně s účinkujícími. Až se nám příště naskytne příležitost navštívit divadelní představení, určitě ji využijeme....

Následně po divadelním představení žáci 4. a 5. třídy navštívili Jihomoravské muzeum ve Znojmě.  Nebyla to návštěva ledajaká. Účastnili se edukačního programu ,,Zimní spáči“. Tento program byl zaměřen na zvířata v naší přírodě a na jejich přezimování. Poutavé ukázky žáky zaujaly, formou hry pátrali po zimních spáčích a  rozšířili si tak znalosti z přírodovědy. Na závěr programu měl každý možnost si samostatně vytvořit odlitek ze sádry - liščí stopa, kterou si následně odnesli domů jako památku na poutavé dopoledne.

Žáci 6. a 7. ročníku pokračovali do nedalekého domu umění, kde na ně čekal edukační program o historii mincí a dalších předmětech, kterými se platilo v dávných dobách, a vypracovávali zábavná cvičení na pracovních listech. Byl to příjemně strávený den, kdy se žáci dozvěděli zajímavé poznatky o mincích i o době, v níž vznikaly, a také o tom, čím se v době před mincemi platilo

Žáci 9. a 8. ročníku se zúčastnili besedy na Úřadu práce ve Znojmě. Beseda se týkala volby povolání a představení informačního a poradenského střediska ÚP ve Znojmě. Během více než hodinové návštěvy byli žáci seznámeni také se systémem školství v ČR a uplatněním absolventů na trhu práce. Absolvovali krátký test z učebních a studijních oborů a obdrželi dotazník, ve kterém si doma mohou vyzkoušet, jaký typ školy je pro ně vhodný. K dispozici měli velké množství materiálů z nejrůznějších oborů. Domů si pak žáci odnesli několik profesiogramů z oborů, které si vybrali. Beseda měla velký úspěch.

Michala Vyhnánková, učitelka
Fotografie naleznete zde.