Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Recyklohraní

 V tomto školním roce se naše škola zapojila do projektu Recyklohraní. Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je podpořit environmentální výchovu na základních školách a prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií, tonerů a použitých drobných elektrozařízení.
V přízemí školy vedle počítačové učebny máme umístěnu nádobu na zpětný odběr baterií, která se už pomalu zaplňuje. V počítačové učebně je druhý kontejner určený na sběr tonerů. Prosíme rodiče o spolupráci při účasti na tomto projektu.
Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí také formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů. Za plnění úkolů a sběr získává škola body, které si v internetovém katalogu může vyměnit za různé odměny.
Prostřednictvím webových stránek www.recyklohrani.cz poskytuje Recyklohraní zajímavé odkazy a informace i pro veřejnost.

Mgr. Jarmila Nováčková, učitelka ZŠ
Kamila Chmel, učitelka ZŠ