Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Kdopak by se pekla bál?

Ve středu 5. 12. 2018 se na půdě naší školy uskutečnila čertovská zábava. Byl to opravdu nevídaný rej čertů, andělů a Mikulášů. Zúčastnili se mnoha soutěží a čertovským taxi se nechali dovést až k branám pekel, kde museli bosou nohou peklo uklidit. Také si vyzkoušeli, jak dokáží být čerti trpěliví, jak umí mezi sebou spolupracovat a na závěr se strhl boj mezi nebem a peklem. Povedená zábava byla zakončena diskotékou a vyhlášením nejlepších masek jednotlivých ročníků.

Mgr. Daniela Ziková, učitelka ZŠ
Mgr. Pavlína Langmannová, učitelka ZŠ
Fotografie zajistila: Kamila Chmel, učitelka ZŠ

Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.