Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Etická výchova ve školní družině

Předmět etické výchovy sice není začleněn jako povinný předmět v učebních osnovách, ale i přesto lze vzdělávací obsah etické výchovy zakomponovat například do činností školní družiny. Projekt etické výchovy motivoval děti ke spolupráci, komunikaci a k řešení problémů. Více než 14 dní jsme se prostřednictvím her a různorodých aktivit hravou formou učili, jak lépe řešit problémy, jak spolupracovat, naslouchat jiným a hlavně jak lépe komunikovat mezi sebou. Projekt upevnil a prohloubil vzájemné pozitivní vztahy mezi námi.

Bc. Jana Adamcová, vychovatelka ŠD
Fotografie z této akce naleznete zde.