Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Mozkoherna – trénuj mozek

Díky laskavé podpoře rodičů si  v úterý 11. 12. 2018 mohli žáci 8. ročníku vyzkoušet a otestovat svůj mozkový potenciál v takzvané mozkoherně.  Jak napovídá název, šlo o hravé testování přizpůsobené zájmům dětí.  Po „spárování“ aktivity mozku, snímané pomocí speciálních čelenek, s přístroji si mohli jednotliví hráči vyzkoušet svoji koncentraci v souboji s počítačem. Při dostatečné koncentraci tak bylo možné pouze myšlenkou rozsvítit vánoční strom, střílet do terče, ovládat výšku vznášejícího se míčku a provést ho překážkovou dráhou nebo posouvat kuličku po podložce. Kromě toho byly připraveny logické hry a hlavolamy. Největší úspěch  sklidil stolní tenis hraný pomocí tvou nafukovacích balonků umístěných pod bradu nebo mezi kolena protihráčů.

Mgr. Zdeňka Šmahelová, třídní učitelka 8. ročníku