Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Povinně zveřejňované informace

1. Název

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem školy je Obec Hevlín se sídlem v Hevlíně 224, 671 69

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Kontakty

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu organizace :   ČSOB   181772797/0300
Číslo účtu školní jídelny: KB   115-6934870277/0100

6. IČO

750 23 415

7. DIČ

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace není plátcem DPH.

8. Hlavní dokumenty
  
Školní vzdělávací programy.
   Školní řád a Pravidla hodnocení ZŠ.
 

9. Rozpočet

10. Žádosti o informace

4.12 Směrnice o svobodném přístupu k informacím

11. Příjem stížností a dalších podání

12. Opravné prostředky

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Nejdůležitější používané předpisy

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., rozhodnutí ve smyslu ust. § 2 a § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a ust. § 67 a násl. zákona č. 500/2004513., správního řádu

Výroční zprávy

Rozhodnutí