Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Lidské tělo - první pomoc 2. + 3. ročník

V den, kdy si děti převzaly své vysvědčení za první pololetí, se žáci druhého a třetího ročníku účastnili projektu, který jim v první části zábavnou formou objasnil, jak vypadá a funguje naše tělo.  Žáci získali informace o lidské kostře a vybraných lidských orgánech. Společně popisovali jejich stavbu, funkci a kde v těle se nachází. Tato první – teoretická část  - probíhala v učebně. Druhá část proběhla v tělocvičně za pomocí didaktických pomůcek pro zábavnou formu výuky. Děti měly k dispozici repliku lidského těla s možností vkládání orgánů a model lidské kostry pro jednodušší představu. První pomoc si mohli vyzkoušet na figuríně, která slouží k výuce první pomoci. Na závěr se rozdělili do skupin, nakreslili si skutečnou velikost lidského těla a společnými silami do něj vkládali připravené orgány, které pak pojmenovali. Celý projekt se prolínal všemi výukovými předměty velmi zábavnou formou.

Mgr. Jarmila Hloušková, učitelka 3. ročníku ZŠ
Mgr. Nikola Matoušková, učitelka 2. ročníku ZŠ
Fotografie z této akce naleznete zde.