Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Návštěva v MŠ

V pátek 8. února 2019 jsme navštívili předškoláky hevlínské mateřské školky. Cílem naší návštěvy bylo seznámení se s dětmi a hravá příprava na společné setkání u zápisu do první třídy. Děti si s námi vyzkoušely čtení, psaní a počítání, které je třeba nejen pro rozvoj především řeči, zrakového a sluchového vnímání, prostorové orientace, grafomotoriky, ale i základních matematických představ. Všechny se velice snažily a již se moc těší na setkání u slavnostního zápisu do 1. ročníku.Mgr. Michala Vyhnánková, učitelka 1. ročníku ZŠ
Mgr. Jarmila Hloušková, učitelka 3. ročníku ZŠ
Mgr. Daniela Ziková, učitelka 5. ročníku ZŠ
Fotografie z této akce naleznete zde.