Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Logopedická prevence v MŠ 2019

Ve středu 27. 2. 2019 v naší mateřské škole proběhla, za velké účasti rodičů, přenáška o logopedické prevenci. Přednášku vedla klinická logopedka paní magistra Lenka Bartáková (Čerstvá).  Tato přednáška byla určena nejen pro rodiče, kteří s vadou řeči u svého dítěte již pracují, ale i pro ty, kteří se s vadou řeči u dítěte dosud nesetkali. Na závěr odpoledne, proběhla i volná diskuze, při které se mohli rodiče paní magistry ptát na nejrůznější dotazy k logopedické prevenci, popřípadě byla možná i soukromá konzultace. Logopedická prevence je opravdu jedno z nejaktuálnějších témat v mateřské i základní škole. Proto jsme byli opravdu moc rádi, že se paní Magistra Bartáková (Čerstvá) dostavila i k nám a s touto problematikou nás alespoň částečně seznámila.

Kateřina Chmelíková, učitelka MŠ
Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.