Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Preventivní program pro 4. ročník

Ve čtvrtek 7. 3. 2019 se žáci čtvrté třídy ZŠ Hevlín zúčastnili komplexního preventivního programu "Kamarádimůj volný čas a ". Začátek programu se uskutečnil ve služebně Městské policie Znojmo, kde se žáci seznámili s prací policie a s tím, jak se chovat bezpečně nejen v běžném životě, ale i na sociálních sítích. Následovalo přesunutí do Střediska volného času Znojmo. Zde proběhla beseda na téma kamarádi, zájmy, záliby, koníčky se zdůrazněním důležitosti aktivního a smysluplného trávení volného času jako nejlepší protidrogové prevence. Akce byla doplněna environmentální výchovou s využitím ZOO koutku. Na obou přednáškách se žáci aktivně zapojovali do diskuse, spolupracovali a sdělovali své zážitky a postřehy.

Mgr. Pavlína Langmannová
Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.