Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Exkurze na čističku odpadních vod v Hevlíně 2019

V pondělí 11. března 2019 jsme se žáky 7. a 8. ročníku navštívili čističku odpadních vod v Hevlíně. Před budovou nás uvítal technolog vodárenské společnosti, který nás celým zařízením provedl. Nahlédli jsme do odpadní jámy, ve které se odstraňují plovoucí nečistoty. Vysvětlil nám, čím se nejčastěji odpadní systém ucpává.  Žáci byli překvapeni, že společně s odpadní vodou se sem dostanou i houbičky na mytí, hadry, netkané textilie i tyčinky do uší. Dále jsme viděli, jak se čistí voda zbavená hrubých nečistot. Této fázi se říká biologické čistění. Návštěva čističky odpadních vod byla pro žáky zajímavá. Zjistili, co není vhodné vyhazovat do odpadu, a byli zároveň velice překvapeni, jak čistá voda se vrací zpět do řeky Dyje.

Mgr. Jarmila Hloušková, učitelka 3. ročníku ZŠ
Ing. Jaroslava Hlatká, učitelka 7. ročníku ZŠ
Fotografie z této akce naleznete zde.