Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Březen - měsíc knihy v ŠD

V druhé polovině měsíce března jsme se s dětmi věnovali tématu knih. Děti si v průběhu dvou týdnů nosily z domova oblíbené knížky, ze kterých jsme si pročítali ukázky. Také jsme si ověřili, jaké mají znalosti pohádek prostřednictvím kvízů, doplňovaček a tajenek. Mezi dalšími aktivitami, kterými se děti bavily, byla literární činnost, při níž děti spolupracovaly ve skupinkách při vytváření příběhu.  Nejdříve v časovém limitu nasbíraly do obalu od Kinder vajíčka malé předměty, tak aby se vajíčko dalo zavřít. Až následně děti zjistily, že budou vymýšlet literární příběh, jehož námět bude z věcí, které nasbíraly do prázdného obalu vajíčka. Nejšikovnější skupinka vymyslela nejen jeden příběh, ale několik kapitol příběhu, které svázala do knihy. Některé skupiny dětí také své příběhy doprovodily ilustracemi. Cílem projektu bylo rozvíjení čtenářské gramotnosti prostřednictvím knih a kreativního tvoření.

Bc. Jana Adamcová, vychovatelka ŠD
Fotografie z této akce naleznete zde.