Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Lidové tradice a zvyky předvelikonočního období v MŠ 2019

Černá, Pražná, Kýchavá, Družebná, Smrtná a Květná neděle. Celé toto období je naplněno pestrou paletou zvyků a tradic, které si u nás s dětmi ve školce připomínáme. Zastavíme se u té páté Smrtné neděle, která má sice temný název, ale bývá plná veselí a radosti. Vynáší se totiž smrtka a tím definitivně končí zima a začíná jaro. U nás jí říkáme Morena. Je symbolem zimy, nemocí, dlouhých temných nocí a všeho, co lidem škodí. My jsme si tu naši vyrobili z rákosu a suché trávy. Oblékli jsme jí papírové šaty a ozdobili náhrdelníkem z vaječných skořápek. V pátek 5. dubna 2019 jsme se za doprovodu říkadel a hlučného hrkače společně s dětmi 1. a 2. třídy ze základní školy vydali k řece Dyji. Morenu odnesla voda a my jsme se do vsi vraceli s opentleným létečkem, symbolem nového života, energie a příchodu jara.

„ Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi ?
Byla zima mezi náma, ale už je za horama,
hu, hu, hu, jaro už je tu ! “

Marta Hortová, učitelka MŠ
Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.