Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Ilustrator Adolf Dudek

V pátek 26. 4. 2019 do naší školy zavítal ilustrátor dětských knih a časopisů pan Adolf Dudek. Už od prvních okamžiků si získal svým vtipným vystupováním všechny děti. Pan Dudek zábavnou formou dětem vysvětlil, kdo je to ilustrátor a zasvětil je do jeho práce. Všichni hltali informace o tom, jak ilustrátor pracuje s textem, který má ilustrovat, jak někdy dlouze přemýšlí o podobě obrázku, jaké pomůcky používá a jak dlouho mu trvá namalovat knihu. Ve svém zábavném pořadu předvedl dětem, jak jednoduché je kreslení pomocí základních geometrických tvarů. Ukázal dětem pomocí jednoduchých říkanek a obrázků, že kreslit umí opravdu každý. Dokázal děti rozesmát a udržet jejich pozornost po celou dobu svého vystoupení. Někteří žáci i učitelé měli možnost zapojit se a ukázat svůj um. Jeho představení zhlédly děti z mateřské školy a žáci 1. stupně. Všem se představení moc líbilo. Na závěr proběhla autogramiáda.

Hana Hejkalová, Kateřina Chmelíková, učitelky MŠ
Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.