Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Dopravní výchova 2019

V pondělí 6. 5. 2019 absolvovali žáci 4. třídy závěrečnou část výukového programu dopravní výchovy. V tomto programu si děti v průběhu školního roku osvojily teoretické základy znalostí pravidel silničního provozu a získaly cenné informace, které by jako účastníci silničního provozu měly znát. V závěrečné části přišla na řadu praktická stránka, a to jízda zručnosti na kole. Na improvizovaném dopravním hřišti si žáci vyzkoušeli jízdu v simulovaném silničním provozu. Vše bylo završeno předáním řidičských průkazů na kolo, které předal zkušený učitel dopravní výchovy pan Petr Vysočan.

Mgr. Pavlína Langmannová
Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.