Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Návštěva MŠ v hasičské zbrojnici 2019

Týden, který jsme v MŠ věnovali bezpečnosti, jsme zakončili exkurzí do místní hasičské zbrojnice. Pan Bukovjan byl tak hodný a věnoval nám čas prohlídkou celé stanice, během níž se děti dozvěděly mnoho zajímavého a mohly se zeptat na otázky, které je zajímaly. Na závěr si děti prohlédly vybavení hasičských vozů a techniku. Nejen děti, ale i my jsme si odnesli z exkurze mnoho zajímavých informací, zejména, jak to vlastně po ohlášení požáru funguje. Myslím, že naši chlapci mají už o budoucím povolání jasno, budou z nich hasiči, jako je pan Bukovjan a požárník Sam! Tímto ještě jednou velký dík panu Bukovjanovi.

Magda Doležalová, učitelka MŠ                                                                                                 
Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.