Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Návštěva policie ve škole 2019

V pátek  10. května 2019 policisté z oddělení tisku a prevence ze Znojma ve spolupráci s policisty z příslušných obvodních oddělení navštívili v rámci preventivní činnosti děti hevlínské školy. Policejní ukázky s preventivním programem se zúčastnilo přes sto třicet dětí. Rozhovor s tiskovou mluvčí Mgr. Lenkou Drahokoupilovou o její činnosti děti velice zaujal. Děti měly spousty otázek k výkonu této zajímavé práce. V průběhu připraveného programu si měly děti možnost prohlédnout služební vozidla a výzbroj používanou policejními hlídkami ve službě. Dále také výstroj pořádkové jednotky, což si mohly i vyzkoušet. Seznámily se i s různými nebezpečnými situacemi, se kterými  by se mohly  setkat nejen v průběhu prázdnin. Žáci se do besedování s příslušníky zapojovali s velkým nadšením, mnohdy i zvídavými dotazy. Celý program sledovali pozorně a s nadšením. Preventivní činnost byla ze strany vyučujících hodnocena velmi kladně.

Mgr. Jarmila Hloušková, učitelka 1. stupně ZŠ
Fotografie z akce naleznete zde.