Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Den rodin v MŠ 2019

Ve středu 15. 5. 2019 proběhla v naší školce besídka ke Dni rodin. Děti si pro rodiče a ostatní členy rodiny připravily krátký program. Zazpívalo se pár písniček, zarecitovaly se říkanky a dokonce nechybělo ani taneční vystoupení. Na závěr programu děti předaly maminkám milá přáníčka a krásné dárečky v podobě látkových tašek, které děti samy ozdobily barvami na textil. Po besídce přišla na řadu pro mnohé další příjemná záležitost a to ochutnávka dobrůtek, které pro tuto příležitost děti spolu s maminkami upekly a přinesly do MŠ. Celé odpoledne panovala ve školce veselá nálada a pohodová atmosféra, kterou jsme si s sebou odnesli domů.

Kateřina Chmelíková, učitelka
Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.