Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Plavecká výuka ve školním roce 2018/2019

Každým rokem je součástí výuky tělesné výchovy v naší škole plavecký výcvik žáků 2., 3. a 4. ročníku a ne jinak tomu bylo i v letošním školním roce. Již od první lekce byly děti rozděleny do čtyř družstev podle stávajících dovedností. V průběhu celkem 10 lekcí se děti pod dozorem kvalifikovaných instruktorů učily plaveckým dovednostem. Žáci třetího a čtvrtého ročníku si  rozšířili a upevnili své plavecké schopnosti, někteří žáci druhé třídy se teprve sžívali s vodou a učili se základní tempa na suchu i ve vodě. Většina dětí dosáhla během výcviku velkých pokroků.

Mgr. Pavlína Langmannová, učitelka ZŠ
Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.