Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Branný den spojený s ochranou člověka za mimořádných situací 2019

V pátek 21. 6. 2019 proběhlo na naši škole cvičení v přírodě na téma ochrana člověka za mimořádných situací. V tomto roce se cvičení v přírodě konalo bez  žáků 8. a 9. ročníku, kteří si své úkoly v podobě sportovních klání plnili na výletě v zážitkovém parku Březová. Podmračné počasí nám opravdu přálo a po krátkém organizačním úvodu jsme se v podobě čtyřčlenných družstev pustili do plnění stanovených úkolů na 8 stanovištích. Na prvním stanovišti jsme si procvičili obvazování několik typů zranění. Druhé stanoviště bylo prověření fyzické zdatnosti při přemisťování po dvou lanech. Na třetím stanovišti žáci orientovali mapu podle buzoly a určovali světové strany. Na stanovišti  č.4 jsme trénovali odhad vzdálenosti a zručnost při hodu kriketovým míčkem na cíl. Další stanoviště procvičovalo naše znalosti telefonních čísel a varovných signálů pro různé druhy nebezpečí. Předposlední stanoviště nás prověřilo ze znalostí, co má obsahovat evakuační zavazadlo. Na posledním stanovišti jsme si důkladně zopakovali nejčastější dopravní značky a obsah lékárničky první pomoci. I když žáci přímo nesoutěžili, přece jim velmi záleželo na splnění zadaných úkolů. Příjemné a posluněné páteční dopoledne proběhlo ke spokojenosti všech zúčastněných.

Karel Koryťák učitel ZŠ
Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.