Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Máme rádi Česko

V pondělí 24. června 2019 se konala v hevlínském kulturním domě školní Akademie, která se věnovala nejen historii České republiky. Výběr tématu pro letošní celoškolní hru byl pro nás jasnou volbou. V tomto školním roce, a to v říjnu 2018, jsme oslavili 100. výročí založení Československé republiky a my jsme chtěli tohoto významného výročí využít a formou hry si připomenout něco z historie a také současnosti naší republiky. V úvodu děti zhlédly krátký sestřih důležitých událostí a poté se pustily do soutěžení. Všichni se aktivně zapojovali a předváděli své znalosti nejen z historie i současnosti, ale také z českého jazyka, prvouky, přírodopisu i vlastivědy. Do soutěže byly zapojeny děti od první do deváté třídy. Celé dopoledne věnované akademii jsme si společně moc užili.

Mgr. Jarmila Hloušková, učitelka ZŠ
Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.