Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Divadelní představení - Ztraceni v čase

V podání žáků 7. ročníku se ve středu  26. 6. 2019 uskutečnilo divadelní představení na motivy knihy Petry Braunové Ztraceni v čase. Tuto knihu jsme spolu s dětmi četli v 6. ročníku v rámci mimočítankové četby. Na jejich popud jsme se rozhodli udělat z knihy scénář a nazkoušet divadelní představení. Zkoušky se konaly v našem volném čase - děti prokázaly obrovské nadšení, pravidelně docházely už v 7.00 ráno, samy si také navrhly a vyrobily kulisy (zvláštní poděkování patří Markovi a Martinovi za vytvoření dřevěných rámů na kulisy). První představení začínalo v 8.00 a bylo určeno žákům druhého stupně, druhé, v 16.00, jsme připravili pro rodiče a příbuzné žáků a rovněž pro širokou veřejnost. Zvláště odpolední představení se dětem velice povedlo, vydali ze sebe doslova všechno a publikum to náležitě ocenilo. Úspěch se nám stal velkou motivací pro další práci. Pevně věříme, že se nám i na příští rok podaří připravit zajímavé divadelní představení. 

Mgr. Zdeňka Šmahelová, učitelka českého jazyka a literatury
Fotky z akce naleznete ve fotogalerii.