Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Rozloučení s předškoláky 2019

Školní rok uplynul jako voda a s jeho koncem přišlo i loučení s předškoláky. Již tradiční rozloučení s předškoláky proběhlo ve čtvrtek 27. 6. v informačním centru. Děti se s mateřskou školou rozloučily krátkým programem, ve kterém zazpívaly pár písniček a zarecitovaly nejednu básničku. Během rozloučení jsme společně s rodiči měli možnost zavzpomínat na to, jak se děti měnily a trávily čas v naší školce. Po vydařeném představení nastalo pro předškoláky nejvíc očekávané pasování na školáky.  Vše proběhlo hladce, děti dostaly stužku, kytičku i spoustu dárečků. Touto cestou se s Vámi chceme rozloučit a přejeme sluníčkové prázdniny.

Hana Hejkalová, Kateřina Chmelíková, učitelky MŠ    
Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.