Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku 2018/2019

V pátek 28. června 2019 proběhlo v informačním centru v Hevlíně slavnostní vyřazování žáků 9. ročníku. Je to vždy dojemná chvíle. Končí devět let základní školní docházky a začíná nová životní etapa. Žáci, které jsme znali jako malé děti se změní v mladé lidi a člověk si najednou uvědomí, co všechno za těch 9 let na škole dokázali. Na působení těchto dětí na Základní škole v Hevlíně zavzpomínala jejich třídní, paní učitelka Nováčková, která žákům také předávala absolventské šerpy. Paní ředitelka Omelková pak zhodnotila studijní výsledky našich absolventů při předávání závěrečného vysvědčení. Hodně úspěchů v osobním i studijním životě popřáli, teď už bývalým žákům, také starosta obce pan Pichanič a místostarosta obce pan Čaj. A slovo dostali i žáci 9. ročníku. Slečny a mladí pánové přišli slavnostně naladěni a oblečeni, aby ve svém projevu a závěrečné prezentaci poděkovali rodičům i učitelům a pochlubili se před svými spolužáky, že ukončují základní vzdělání. Bylo to dopoledne plné emocí. Slzám dojetí se nakonec neubránil téměř nikdo z přítomných. Úspěšnými absolventy základní školy ve školním roce 2018/2019 se stali:
Matěj Bíllý, Petr Bilý, Miroslav Bukovjan, Erik Haranza, Jan Chaloupka, Eva Juríčková, Martina Kubíková a Natálie Němcovská
Takže deváťáci, už vlastně středoškoláci – vykročte do života tou správnou nohou a hodně štěstí!!!

Mgr. Jarmila Nováčková, třídní učitelka 9. ročníku
Fotografie: Kamila Chmel, učitelka ZŠ
Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.