Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Sklizeň úrody 1. a 3. ročník

Na toto téma pracovali ve středu 25. září společně žáci prvního a třetího ročníku. Během výuky v dopoledních hodinách děti společně poznávaly ovoce a zeleninu, které jim rodiče nachystali. Při poznávání využívaly smysly – hmat, čich, chuť a zrak. Zaměřili jsme se na vzájemnou spolupráci mladších a starších žáků, kdy si třeťáci užívali roli učitele a prvňáčci jim se zájmem naslouchali. Ve výuce šlo o rozšíření znalostí o ovoci a zelenině a významu jejich zvýšené konzumace. Žáci nejen ochutnávali syrové ovoce a zeleninu, ale také si upekli jablečný štrúdl, na kterém si společně moc pochutnali. Toto dopoledne jsme si velice užili.

Mgr. Jarmila Hloušková, učitelka ZŠ
Fotografie z akce naleznete zde.