Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Zprávičky z naší školičky

 I v letošním školním roce 2019/2020 se naše mateřská škola přihlásila do celoročního projektupro předškolní děti, který realizuje Česká obec sokolská. Záštitu nad projektem přijalo MŠMT. Záměrem je „ pohyb jako každodenní potřeba dětí “ a zdravé řešení volnočasových aktivit. Již jeho název „ Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky “ napovídá, že motivací pro děti jsou právě zvířátka, která je provází a seznamuje s jednotlivými pohybovými a rozumovými činnostmi. Kobylka Emilka s dětmi procvičuje a zdokonaluje přirozené pohybové schopnosti, opička Hanička obratnost, ježeček Mareček dovednosti s míčem, s veveruškou Věruškou rozvíjí rozumové a jazykové schopnosti a s beruškou Danuškou se zapojují do netradičních činností v mateřské škole. Plnění jednotlivých úkolů děti učí překonávat překážky, rozvíjí jejich samostatnost a pohybové dovednosti. Pohyb by měl být samozřejmou součástí života každého dítěte a v dnešním počítačovém světě je tento zdravý životní styl mnohdy opomíjen. Významnou motivací je bezesporu podpora a správné vedení ze strany rodičů. Velké poděkování těm, kteří si i v této uspěchané době najdou čas na společné aktivity se svými dětmi. Věřte, že i po letech budou vzpomínat na společné výlety, zábavné hry, na společně vyrobeného papírového draka nebo přečtenou pohádku.

Marta Hortová, učitelka MŠ
Fotografie ze zahájení projektu naleznete ve fotogalerii.