Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Život v mraveništi – projekt školní družiny

Bezmála dva týdny, v období od 24. 9. do 4. 10. 2019, jsme se s dětmi věnovali mravencům a jejich životu v mraveništi. S dětmi jsme zjišťovali, jak společně mravenci žijí, jak se o sebe vzájemně starají, kolik let se dožívají. Získávání znalostí a vědomostní hry jsme střídali s různými pohybovými aktivitami v tělocvičně, které byly zaměřeny na spolupráci mezi dětmi. Také jsme si vytvořili velkou koláž mraveniště. Stihli jsme navštívit les, kde děti v malých skupinách zkoušely postavit mraveniště z různých přírodnin. Do lesa ještě zavítáme, jelikož děti pobyt v lese moc bavil.

Bc. Jana Adamcová, vychovatelka ŠD
Fotografie z této akce naleznete zde.