Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Dýňování v MŠ 2019

Jako každý rok i letos jsme u nás ve školce ve středu 16. 10. 2019 pořádali podzimní slavnost „Dýňování“. Pro děti byly připraveny soutěže a tvoření s přírodninami. Měly možnost společně s rodiči vytvářet tzv. „Podzimníčky“ ,které si nadšené děti mohly odnést domů. Jak už vyplývá z názvu, hlavní náplní odpoledne bylo vyřezávání strašáků z dýní, kteří nám po setmění rozsvítili celou zahrádku. Po pilné a dobře odvedené práci, přišla i odměna a to velmi oblíbené opékání buřtíků. Zábavné odpoledne jsme si všichni moc užili. Tímto děkujeme všem za účast i za přinesené pomůcky.

Hana Hejkalová,Kateřina Šuhajová- učitelky MŠ
Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.