Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Listnaté stromy se barví

V úterý 22. října 2019 jsme se se žáky 2. a 4. ročníku vydali na vycházku do přírody, jelikož se podzim ujal své vlády. Zbarvil listí stromů pestrou paletou barev, a tak nabídl žákům nevídaný zážitek. Během vycházky děti pojmenovávaly stromy a keře kolem nás, jejich plody a význam a také si zopakovaly, jak se máme chovat v lese a co do lesa určitě nepatří. Na závěr jsme poděkovali stromům objetím, a tak si připomněli jejich svátek a užitek pro nás a naši planetu Zemi.

Mgr. Daniela Ziková, učitelka 1. stupně
Mgr. Michala Vyhnánková, učitelka 1. stupně
Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.