Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Informace k zájezdu do Francie

Vážení rodiče žáků,  kteří byli přihlášeni v letošním školním roce na zájezd do Francie.

Na základě jednání s cestovní kanceláří bylo rozhodnuto, že zaplacené zálohy budou vráceny bez stornopoplatků, tj. v plné výši. Vzhledem k tomu, že vracení financí má určité administrativní postupy, trval tento proces delší dobu. Nicméně jsme již tuto částku obdrželi.

K vrácení peněz dojde na základě Žádosti o vrácení zálohy (přiloženo zde) osobně paní učitelkou Kamilou Chmel zákonnému zástupci žáka ve dnech:

4., 6., 11. a 13. 5. 2020 od 900 hod do 1200 ve škole.

Žádost lze vyplnit i ve škole.