Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Výuka žáků 1. stupně ZŠ

Základní škola nemá možnost zajistit vzdělávání dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku. Vzdělávací aktivity realizované pro skupiny žáků jedné třídy nemohou splňovat v podmínkách naší školy daná nařízení MŠMT vydána 30.4.2020, a to:

  • Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
  • Doporučuje se, aby byly třídní skupiny umístěny do tříd s vybavením odpovídajícímu věku žáků (zejména velikost školních lavic).
  • Obsah a formu všech vzdělávacích a zájmových aktivit je nutno volit tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.
  • Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru).
  • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
  • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

Do rizikové skupiny patří i část zaměstnanců školy, kteří osobně naplňují alespoň jeden bod rizikových faktorů nebo některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s nimi žijí ve společné domácnosti.

V případě přítomnosti ve škole musí věnovat zvýšenou pozornost při ochraně svého zdraví. Proto je nutná úprava způsobu výkonu pracovních povinností, a to pouze distančním vzděláváním žáků.

 

Mgr. J. Omelková, ředitelka školy