Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Pravidla pro zpřístupnění venkovního hřiště pro veřejnost

Od pondělí 25. 5. 2020 bude umožněn přístup veřejnosti pouze na venkovní hřiště ZŠ za těchto podmínek:

 • přístupné budou pouze venkovní prostory, do vnitřních prostor školy (šatny, toalety, sprchy, nářaďovna, tělocvična apod.) nebude umožněn přístup z bezpečnostních a hygienických důvodů;
 • osoby, které budou venkovní hřiště využívat, budou mít vlastní vybavení, nelze zapůjčovat školní vybavení a tréninkové pomůcky;
 • po ukončení činnosti na venkovním hřišti je nutné všechny plochy desinfikovat (místa k sezení, místa, kterých se návštěvníci dotýkali);
 • v areálu školního hřiště platí všeobecné podmínky, které platí dle pokynů Ministerstva zdravotnictví ČR pro sportoviště:
  • Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob;
  • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry;
  • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;
  • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.