Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Předávání vysvědčení za druhé pololetí

Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na pátek 26.června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí.

Žáci se dostaví dle stávajícího rozpisu na školní dvůr, kde budou vyzvednuti pedagogickými pracovníky.

Pravidla chování stanovená mimořádnými opatřeními :

  • dodržení odstupů 1,5 až 2 metry
  • povinnost zakrytí úst a nosu v budově školy
  • vysvědčení bude žákům vydáno v tělocvičně za dodržení daných opatření

 

         1. stupeň                                                          2. stupeň

1. ročník         8.00 hod                                       6 . ročník        9.15 hod

2. ročník         8.15  hod                                      7. ročník         9.30  hod

3. ročník         8.30 hod                                       8. ročník         9.45 hod

4. ročník         8.45 hod                                       9. ročník         10.00 hod

5. ročník         9.00 hod