Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Pozvánka na plenární schůzi

Dne 22.7.2020 se koná v 17.00 hod plenární schůze ZŠ v prostorách tělocvičny. Program : zahájení školního roku 2020/2021, projednání aktuální situace. Zve pedagogický sbor.