Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Svět nekončí za vrátky

„ Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky “

   … je název projektu, který je realizován Českou obcí sokolskou pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, do kterého se naše mateřská škola zapojuje již čtvrtým rokem.

Záměrem projektu není, aby děti soutěžily, ale aby braly pohyb jako každodenní potřebu. Motivací pro děti jsou zvířátka, která za doprovodu sokolíka Pepíka jdou do světa a pomocí vláčku otevírají dětem pomyslná vrátka a seznamují je s jednotlivými pohybovými a rozumovými činnostmi. Obsahem projektu je procvičování a zdokonalování přirozených pohybových schopností, cvičení na nářadí či s náčiním. Tato cvičení mají různou obtížnost podle věkových kategorií a součástí jsou i pracovní sešity, do kterých si děti zaznamenávají svoje pokroky formou hodnotících samolepek. Společné činnosti vztahující se k jednotlivým měsícům roku vhodně seznamují děti nejenom s netradičními aktivitami, ale dávají možnost se lépe poznat, vytvořit kolektiv. V něm pak společně prožívají radost nejen z pohybu. Cílem je zapojení co nejvíce dětí, pro které je bezesporu významnou motivací podpora ze strany rodičů – pokud chybí, má dítě menší možnost na začlenění pohybových aktivit do budoucího životního stylu. A tak si popřejme do nového školního roku mnoho elánu, nadšení a radosti při společně strávených chvílích.

 

Marta Pavlíková, učitelka MŠ

 

Fotografie z vyhodnocení projektu školního roku 2019/2020a zároveň ze zahájení pro školní rok 2020/2021 naleznete ve fotogalerii.