Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Akce MŠ

Dětský den 2019

Páteční slunečné dopoledne 7. června patřilo dětem a soutěžím, které pro ně připravil pedagogický sbor a žáci 8. a 9. ročníku pod záštitou obecního úřadu. Tento slavnostní den si všichni užili v prostorách dvora místního kulturního domu, kde byl přichystán bohatý program. Děti ze základní školy a také mateřské školy plnily úkoly s nadšením.

Číst celé »

Kniha je náš kamarád - MŠ

Dva týdny jsme se v MŠ věnovali knihám. Děti si do školky přinesly své oblíbené knihy, které si mohly půjčovat a prohlížet v naší školkové knihovně. Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí ohledně knih, např. kdo je to spisovatel, ilustrátor, jaký je rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím, kde se knihy tisknou apod.

Číst celé »

Den rodin v MŠ 2019

Ve středu 15. 5. 2019 proběhla v naší školce besídka ke Dni rodin. Děti si pro rodiče a ostatní členy rodiny připravily krátký program. Zazpívalo se pár písniček, zarecitovaly se říkanky a dokonce nechybělo ani taneční vystoupení. Na závěr programu děti předaly maminkám milá přáníčka a krásné dárečky v podobě látkových tašek, které děti samy ozdobily barvami na textil.

Číst celé »

Čarodějný den u Všeználků v MŠ

V úterý 30. 4. jsme společně s dětmi uspořádali čarodějný den plný zábavy a legrace. Hned při příchodu bylo pro děti velkým překvapením, že je místo paní učitelky ve třídě čekala veselá čarodějnice. Dětem jsme nakreslily na obličej pavouky, půjčily klobouky a rázem jsme měli u Všeználků místo dětí malé čaroděje a čarodějky.

Číst celé »

Návštěva MŠ v hasičské zbrojnici 2019

Týden, který jsme v MŠ věnovali bezpečnosti, jsme zakončili exkurzí do místní hasičské zbrojnice. Pan Bukovjan byl tak hodný a věnoval nám čas prohlídkou celé stanice, během níž se děti dozvěděly mnoho zajímavého a mohly se zeptat na otázky, které je zajímaly. Na závěr si děti prohlédly vybavení hasičských vozů a techniku.

Číst celé »

Ilustrator Adolf Dudek

V pátek 26. 4. 2019 do naší školy zavítal ilustrátor dětských knih a časopisů pan Adolf Dudek. Už od prvních okamžiků si získal svým vtipným vystupováním všechny děti. Pan Dudek zábavnou formou dětem vysvětlil, kdo je to ilustrátor a zasvětil je do jeho práce. Všichni hltali informace o tom, jak ilustrátor pracuje s textem, který má ilustrovat, jak někdy dlouze přemýšlí o podobě obrázku, jaké pomůcky používá a jak dlouho mu trvá namalovat knihu.

Číst celé »

Zápis dětí do první třídy 2019/2020

Zápis do prvních tříd je vždy slavnostním dnem nejen pro budoucí prvňáčky, ale i pro jejich rodiče a prarodiče. V sobotu 13. 4. 2019 se do naší školy přišlo zapsat do 1. třídy v doprovodu svých rodičů 13 dětí. Většina z nich školu znala, neboť ji chodila navštěvovat ještě se školkou.

Číst celé »

Divadýlko Květinka v MŠ

V pondělí 15. 4. 2019  k nám do školky přijelo divadýlko Květinka s příběhem o dopravě a chování na silnici „Doprava, doleva aneb jezdíme bezpečně“. Divadlo nás zábavnou formou zavedlo do problematiky dopravní výchovy, naučilo nás správně přecházet přes silnici a zopakovali jsme si některé dopravní značky.

Číst celé »

Velikonoční tvoření v MŠ 2019

V úterý 16. 4. 2019 jsme si zpříjemnili odpoledne velikonočním tvořením. Rodiče si s dětmi postupně vyzkoušeli různé techniky zdobení vyfouklých vajíček – malování a zdobení ubrouskovou technikou, barevnou cukrářskou polevou se zdobili i vajíčka z perníku.

Číst celé »

Jaro v MŠ 2019

Konečně přišlo jaro a my s dětmi jsme ho náležitě přivítali různými známými i novými básničkami a písničkami oslavující toto krásné roční období. Při vycházkách pozorujeme změny probouzející se přírody ze zimního spánku a na naší zahradě je už slyšet zpěv některých našich pěvců, zejména kosů, kteří obývají naši rozkvetlou zahradu.

Číst celé »

Lidové tradice a zvyky předvelikonočního období v MŠ 2019

Černá, Pražná, Kýchavá, Družebná, Smrtná a Květná neděle. Celé toto období je naplněno pestrou paletou zvyků a tradic, které si u nás s dětmi ve školce připomínáme. Zastavíme se u té páté Smrtné neděle, která má sice temný název, ale bývá plná veselí a radosti. Vynáší se totiž smrtka a tím definitivně končí zima a začíná jaro. U nás jí říkáme Morena. Je symbolem zimy, nemocí, dlouhých temných nocí a všeho, co lidem škodí.

Číst celé »

Loutkové divadlo Mašek v MŠ

V pátek 8. 3. 2019 navštívilo naši MŠ loutkové divadlo Mašek. Tentokrát byly pro děti připraveny dvě pohádky - "Pohádka o červené Karkulce" a "O myšičce". Celé představení provázel Kašpárek s hádankami a básničkami. Děti se také mohly aktivně zapojit a zahrát si s loutkami.

Číst celé »

Za písničkou se skupinou Marbo

O tom, že hudební výchova nemusí probíhat vždy jenom ve třídě a dokonce i příjemněji, jsme se přesvědčili v úterý 12. března. Naše tělocvična se jako mávnutím kouzelného proutku proměnila v koncertní sál. Nejdříve byl přichystán hudební program pro 1. stupeň a  mateřskou školu a měl název Tajemství písniček.

Číst celé »

Logopedická prevence v MŠ 2019

Ve středu 27. 2. 2019 v naší mateřské škole proběhla, za velké účasti rodičů, přenáška o logopedické prevenci. Přednášku vedla klinická logopedka paní magistra Lenka Bartáková (Čerstvá).  Tato přednáška byla určena nejen pro rodiče, kteří s vadou řeči u svého dítěte již pracují, ale i pro ty, kteří se s vadou řeči u dítěte dosud nesetkali

Číst celé »

Masopust v MŠ 2019

Dva týdny probíhal v naší školce masopust. Děti vyráběly barevné masky, klauny, učily se veselé říkanky a písničky, hrály zábavné hry a povídaly si „Jak to bylo o masopustu“. V úterý 5. 3. 2019 se konal velký masopustní rej masek.

Číst celé »