Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Akce ZŠ

Vítání jara ve 3. a 5. ročníku 2019

Ve čtvrtek 11. dubna 2019 jsme si se žáky 3. a 5. ročníku připomněli zvyky a tradice jara, proč a jak slavíme Velikonoce, vysvětlili jsme si, co znamená 6 postních nedělí, a pro zpříjemnění si žáci upekli cukroví z lineckého těsta.

Číst celé »

Matematický klokan 2019

V pátek 22. března se žáci naší školy zúčastnili celostátní soutěže Matematický klokan.  Do této akce se zapojily všechny děti kromě prvňáčků. Soutěž byla rozdělena do 4 kategorií. Žáci 2. a 3. ročníku měli kategorii Cvrček,  4. a 5. ročník kategorii Klokánek. Pro žáky 2. stupně byly připraveny náročnější příklady v kategoriích Benjamín a Kadet.

Číst celé »

Turnaj ve vybíjené 3. a 4. ročník

V úterý 26. března proběhl mezi žáky 3. a 4. ročníku turnaj ve vybíjené. Děti se na tento den moc těšily. Celá hra byla opravdu velmi vyrovnaná a atmosféra v tělocvičně napjatá až do samého konce. Po ukončení hry se k žákům přidali i jejich vyučující. Turnaj, ve kterém zvítězila  4. třída, jsme si všichni moc užili. Gratulujeme.

Číst celé »

Za písničkou se skupinou Marbo

O tom, že hudební výchova nemusí probíhat vždy jenom ve třídě a dokonce i příjemněji, jsme se přesvědčili v úterý 12. března. Naše tělocvična se jako mávnutím kouzelného proutku proměnila v koncertní sál. Nejdříve byl přichystán hudební program pro 1. stupeň a  mateřskou školu a měl název Tajemství písniček.

Číst celé »

Exkurze na čističku odpadních vod v Hevlíně 2019

V pondělí 11. března 2019 jsme se žáky 7. a 8. ročníku navštívili čističku odpadních vod v Hevlíně. Před budovou nás uvítal technolog vodárenské společnosti, který nás celým zařízením provedl. Nahlédli jsme do odpadní jámy, ve které se odstraňují plovoucí nečistoty.

Číst celé »

Preventivní program pro 4. ročník

Ve čtvrtek 7. 3. 2019 se žáci čtvrté třídy ZŠ Hevlín zúčastnili komplexního preventivního programu "Kamarádimůj volný čas a ". Začátek programu se uskutečnil ve služebně Městské policie Znojmo, kde se žáci seznámili s prací policie a s tím, jak se chovat bezpečně nejen v běžném životě, ale i na sociálních sítích.

Číst celé »

Dr. Zdědil a pan Zdražil – finanční gramotnost

Vzdělávací středisko Lipka organizuje vedle nejrůznějších programů zaměřených na poznání přírody a ekologii také simulační hru s názvem Dr. Zdědil a pan Zdražil. V průběhu hry si žáci vyzkouší hospodaření s rodinnými financemi – v rámci náhodně přidělené role musí vyjít s rodinným rozpočtem, potýkat se s nenadálými výdaji, splácet půjčky nebo si půjčovat na splátky, plnit přání členů rodiny a ukončit hru v plusu.

Číst celé »

Turnaj ve vybíjené 2.r+ 3.r.

Vybíjená je míčová hra, která se těší velké oblibě především u mladších dětí. Oblíbili si ji také žáci naší školy a začali intenzivně trénovat na plánovaný turnaj, který proběhl 24. ledna v naší škole mezi dětmi 2. a 3. ročníku. Atmosféra v tělocvičně během turnaje byla nabitá entuziasmem a zápalem do samotné hry.

Číst celé »

LVK 2019 - Janoušov u Šumperka

Ve dnech 4. 2. – 9. 2. 2019 se naše škola zúčastnila lyžařského výcvikového kurzu v Janoušově u Šumperka.  Ubytování v hotelu Horizont bylo na jedničku.  Vlek jsme měli blízko hotelu. Kopec pokrytý třpytivou vrstvou sněhu a pohádkové počasí nám umožnilo lyžovat každý den. Přestože jsme měli pět úplných začátečníků, už v polovině týdne jezdili všichni na vleku.

Číst celé »

Návštěva v MŠ

V pátek 8. února 2019 jsme navštívili předškoláky hevlínské mateřské školky. Cílem naší návštěvy bylo seznámení se s dětmi a hravá příprava na společné setkání u zápisu do první třídy. Děti si s námi vyzkoušely čtení, psaní a počítání, které je třeba nejen pro rozvoj především řeči, zrakového a sluchového vnímání, prostorové orientace, grafomotoriky, ale i základních matematických představ. Všechny se velice snažily a již se moc těší na setkání u slavnostního zápisu do 1. ročníku.

Číst celé »

Lidské tělo - první pomoc 2. + 3. ročník

V den, kdy si děti převzaly své vysvědčení za první pololetí, se žáci druhého a třetího ročníku účastnili projektu, který jim v první části zábavnou formou objasnil, jak vypadá a funguje naše tělo.  Žáci získali informace o lidské kostře a vybraných lidských orgánech. Společně popisovali jejich stavbu, funkci a kde v těle se nachází.

Číst celé »

Ovoce a zelenina do škol - ochutnávka 2019

Během 16. - 17. ledna 2019 se žáci 1. a 2. stupně ZŠ Hevlín zúčastnili projektu Ovoce a zelenina do škol; v jednotlivých třídách proběhly zajímavé dílčí projekty. V rámci nich se žáci seznámili s netradičním cizokrajným ovocem a ochutnávali ho.

Číst celé »

Vánoční turnaj ve florbale - Šanov 2018

Ve středu 19. 12. 2018 se vybraní žáci 2. stupně zúčastnili vánočního florbalového turnaje ve sportovní hale v Šanově.  V rámci turnaje se střetli s týmy ze ZŠ Šanova a ZŠ Hrušovan nad Jevišovkou.

Číst celé »

Zájezd do Schönbrunnu a předvánoční Vídně

Díky pokračující úspěšné spolupráci s Volksschule ze sousedního Laa an der Thaya a možnosti financování společné dopravy z prostředků rakouského Ministerstva školství se žáci 4. a 5. ročníku v úterý 18.12.2018 vypravili do vídeňského Schönbrunnu a navštívili i adventní zámecké trhy.

Číst celé »

Mozkoherna – trénuj mozek

Díky laskavé podpoře rodičů si  v úterý 11. 12. 2018 mohli žáci 8. ročníku vyzkoušet a otestovat svůj mozkový potenciál v takzvané mozkoherně.  Jak napovídá název, šlo o hravé testování přizpůsobené zájmům dětí.  Po „spárování“ aktivity mozku, snímané pomocí speciálních čelenek, s přístroji si mohli jednotliví hráči vyzkoušet svoji koncentraci v souboji s počítačem.

Číst celé »