Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Akce ZŠ

Ovoce a zelenina do škol - ochutnávka 2019

Během 16. - 17. ledna 2019 se žáci 1. a 2. stupně ZŠ Hevlín zúčastnili projektu Ovoce a zelenina do škol; v jednotlivých třídách proběhly zajímavé dílčí projekty. V rámci nich se žáci seznámili s netradičním cizokrajným ovocem a ochutnávali ho.

Číst celé »

Vánoční turnaj ve florbale - Šanov 2018

Ve středu 19. 12. 2018 se vybraní žáci 2. stupně zúčastnili vánočního florbalového turnaje ve sportovní hale v Šanově.  V rámci turnaje se střetli s týmy ze ZŠ Šanova a ZŠ Hrušovan nad Jevišovkou.

Číst celé »

Zájezd do Schönbrunnu a předvánoční Vídně

Díky pokračující úspěšné spolupráci s Volksschule ze sousedního Laa an der Thaya a možnosti financování společné dopravy z prostředků rakouského Ministerstva školství se žáci 4. a 5. ročníku v úterý 18.12.2018 vypravili do vídeňského Schönbrunnu a navštívili i adventní zámecké trhy.

Číst celé »

Mozkoherna – trénuj mozek

Díky laskavé podpoře rodičů si  v úterý 11. 12. 2018 mohli žáci 8. ročníku vyzkoušet a otestovat svůj mozkový potenciál v takzvané mozkoherně.  Jak napovídá název, šlo o hravé testování přizpůsobené zájmům dětí.  Po „spárování“ aktivity mozku, snímané pomocí speciálních čelenek, s přístroji si mohli jednotliví hráči vyzkoušet svoji koncentraci v souboji s počítačem.

Číst celé »

Rozsvěcování vánočního stromu 2018

Adventní rozsvěcování vánočního stromu je tradice, která pro většinu z nás symbolizuje začátek adventu a připomíná nám, že Vánoce jsou opravdu „za dveřmi“. Je to okamžik, který si málokdo nechá ujít. Nejen pro jeho atmosféru, ale i proto, že mu předchází vystoupení dětí z mateřské školy a žáků základní školy.

Číst celé »

Kdopak by se pekla bál?

Ve středu 5. 12. 2018 se na půdě naší školy uskutečnila čertovská zábava. Byl to opravdu nevídaný rej čertů, andělů a Mikulášů. Zúčastnili se mnoha soutěží a čertovským taxi se nechali dovést až k branám pekel, kde museli bosou nohou peklo uklidit. Také si vyzkoušeli, jak dokáží být čerti trpěliví, jak umí mezi sebou spolupracovat a na závěr se strhl boj mezi nebem a peklem.

Číst celé »

Recyklohraní

 V tomto školním roce se naše škola zapojila do projektu Recyklohraní. Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je podpořit environmentální výchovu na základních školách a prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií, tonerů a použitých drobných elektrozařízení.

Číst celé »

Víceúčelový sportovní areál při ZŠ a MŠ Hevlín

POZOR - ZMĚNA!!!
Sportovní areál je pro žáky a děti zdarma otevřen pod dohledem správce
od 16. listopadu 2018 v době od 14:00 - 16:00 hodin.

Telefonní číslo správce sportovního areálu: Pilíšek Karel - 721 504 053

Telefonní číslo správce tělocvičny: Ihnátiková Marcela - 775 599 954

Provozní řád ke stažení zde.

 

Adventní čas 3.r.+ 5.r.

Ve středu 28. listopadu 2018 se děti třetího a pátého ročníku společně pustily do pečení vánočního cukroví pro tradiční vánoční jarmark. Společně jsme si popovídali o tom, co je Advent a jaké zvyky a tradice se s ním pojí. Vyprávěli jsme si o významu adventního věnce a zapalování čtyř svíček.

Číst celé »

Muzikál ,,AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ“

Kdo z nás by si někdy nepřál stát na prknech, které znamenají svět...  To se nám bohužel ještě nepodařiloJ, ale žákům naší školy se 26. listopadu poštěstilo, ve znojemském Městském divadle, navštívit, vždy zcela vyprodané muzikálové představení Ať žijí duchové. Tento všem známý příběh Leontýnky a jejího otce rytíře Viléma Brtníka z Brtníku netřeba představovat.

Číst celé »

Školní turnaj v malé kopané 2018

Ve čtvrtek  8. 11. 2018 v odpoledních hodinách se uskutečnil školní  turnaj v malé kopané. Utkala se dvě družstva děvčat - Pandy (převážně děvčata 6. ročníku) a Bezejmenní (kombinace děvčat 7. a 8. ročníku). Po urputném boji zvítězilo družstvo Pand 1:0 a to díky krásným „ jesličkám“ jejich útočnice.

Číst celé »

Řemeslo má zlaté dno - 8. a 9. ročník

„Řemeslo má zlaté dno“ je název programu, v rámci kterého každoročně umožňuje SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo s.r.o. ve Znojmě – Příměticích žákům 8. a 9. ročníku stát se na jeden den jejím studentem.  Žáci si zvolili obor, který je zajímal a vyzkoušeli si, co dané řemeslo obnáší. Kuchaři flambovali, krájeli cibuli a dělali těsto na palačinky. 

Číst celé »

"Nebojme se handicapu"

Ve středu 14. listopadu 2018 se děti druhého a třetího ročníku účastnily projektu s tématem „Nebojme se handicapu.” Děti se seznámily s tím, co znamenají pojmy handicap, zdravotní znevýhodnění a tělesné postižení. Vysvětlily jsme jim, že se běžně setkáváme s nevidomými i vidícími lidmi a díky tomu víme, že mezi námi není rozdíl.

Číst celé »

Halloween v 9. ročníku 2018

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých. Slaví se většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku a Austrálii. Děti se oblékají do různých kostýmů a chodí od domu k domu a koledují o sladkosti.

Číst celé »

Prezentace SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, Přímětická na naší základní škole

Kam po základní škole? To je otázka, kterou si každoročně pokládají žáci 9. ročníku. Ne vždy je snadné se rozhodnout, ale jedná se o věci, které nám mohou ovlivnit budoucnost, a proto bychom jim měli věnovat značnou pozornost. Už na základní škole můžeme pozorovat, v čem jsme dobří a co nás baví.

Číst celé »