Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Zápis do MŠ

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání naleznete zde

Informace k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení k zápisu do MŠ!

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte

Povinná docházka do MŠ

Potřeby do MŠ